Warning
This page is located in archive.

Archived courses

CodeName
01TVS01TVS: Testování a verifikace software
17BIEHTeHealth a telemedicína
A0B01MA1a0b01ma1 -- Základy matematické analýzy
A0B01PSIA0B01PSI -- Pravděpodobnost, statistika a teorie informace
A0B17MTBMatlab -- A0B17MTB
A0B33BMIa0b33bmi -- Úvod do biomedicínského inženýrství a informatiky
A0B36APOA0B36APO - Architektura počítačů
A0B36PR1A0B36PR1 - Programování 1
A0B36PR2A0B36PR2 - Programování 2
A0B36PRIA0B36PRI - Programování
A0M33EOAA0M33EOA - Evoluční optimalizační algoritmy
A0M33KAJTvorba klientských aplikací v JavaScriptu (A0M33KAJ, B0B39KAJ)
A0M33PARPraktická robotika (zima 2017/18)
A0M33PISA0M33PIS - Průmyslové informační systémy
A0M35SBSa0m35sbs -- Spolehlivost a bezpečnost systémů
A0M36BEPA0M36BEP -- Bezpilotní prostředky
A0X36MOOCA0X36MOOC -- Massive Open Online Course
A3B33DRRA3B33DRR
A3B33KUIA3B33KUI: Kybernetika a umělá inteligence
A3B33OSDa3b33osd -- Operační systémy a databáze
A3B33ROBa3b33rob -- Robotika
A3B99ROa3b99ro -- Roboti
A3M33BP3A3M33BP3 / A6M33BP3 / B3M33BP3 -- Bezpečnost v elektrotechnice 3
A3M33IROA3M33IRO -- Inteligentní robotika, léto 2015/2016
A3M33MKRMobilní a kolektivní robotika (zima 2016/17)
A3M33PROPRO − Advanced Robotics
A3M33UIA3M33UI: Umělá inteligence
A3M99PTOA3M99PTO/AE3M99PTO
A4B01NUMA4B01NUM Numerické metody
A4B17EAMa4b17eam -- Elektřina a magnetismus
A4B33ALGA4B33ALG -- Algoritmizace
A4B33DSA4B33DS -- Databázové systémy
A4B33FLPa4b33flp -- Funkcionální a logické programování
A4B33OPTA4B33OPT - Optimalizace, ZS 2016/2017
A4B33OSSA4B33OSS: Operační systémy a sítě
A4B33RPZRozpoznávání a strojové učení
A4B33SIa4b33si -- Softwarové inženýrství
A4B33ZUIZáklady umělé inteligence (A4B33ZUI)
A4B36ACMSeminář ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I - V (A4B36ACM1-5)
A4B77ASSA4B77ASS -- Architektury softwarových systémů
A4B99RPHA4B99RPH - Řešení problémů a hry
A4M33AOSA4M33AOS
A4M33AUa4m33au -- Automatické uvažování
A4M33BDTa4m33bdt -- Technologie pro velká data
A4M33BIAA4M33BIA (Bio Inspired Algorithms)
A4M33DZOA4M33DZO - Digitální obraz
A4M33GVGGeometry of Computer Vision and Graphics (Summer 2017)
A4M33MASMulti-agentní­ systémy (A4M36MAS)
A4M33MPVMPV - metody počítačového vidění
A4M33NMSA4M33NMS -- Návrh a modelování softwarových systémů
A4M33PAHA4M33PAH
A4M33PALPAL - pokročilé algoritmy
A4M33RZNPokročilé metody reprezentace znalostí (A4M33RZN)
A4M33SADA4M33SAD — Machine Learning and Data Analysis
A4M33SEPSOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ PRO PRAXI
A4M33TDVTDV − 3D Computer Vision (Winter 2017)
A4M33TVSA4M33TVS: Testování a verifikace software
A4M33TZA4M33TZ - Teoretické základy vidění, grafiky a interakce
A4M33VIAA4M33VIA -- Vývoj internetových aplikací
A4M35KOa4m35ko -- Kombinatorická optimalizace
A4M36AOSA4M36AOS - Architektury orientované na služby
A4M36BISa4m36bis -- Bezpečnost informací a systémů
A4M36ISSa4m36iss -- Integrace Služeb Softwarových Systémů
A4M36JEEa4m36jee -- Pokročilá laboratoř Java EE
A4M36MASMulti-agentní­ systémy (A4M36MAS)
A4M36PAHBE4M36PUI – Planning in Artificial Intelligence (formerly AE4M36PAH – Planning and games)
A4M36PAPA4M36PAP - Pokročilé architektury počítačů
A4M36TPJProgramming Language Theory
A4M39APGA4M39APG - Algoritmy počítačové grafiky
A4M39DPGA4M39DPG - Datové struktury pro počítačovou grafiku
A4M39RSOA4M39RSO - Realistická syntéza obrazu
A4M39VGA4M39VG - Výpočetní geometrie
A4M39WA2A4M39WA2 - Web aplications 2 (Vývoj webových aplikací 2)
A5M33IZSA5M33IZS- Informační a znalostní systémy
A6M31LETA6M31LET Lékařská technika
A6M33ASTA6M33AST: Asistivní technologie a dohledové systémy
A6M33BEZa6m33bez -- Bezpečnost elektrických a neelektrických zařízení a management zdravotnické techniky
A6M33BINa6m33bin, b4m36bin -- Bioinformatika
A6M33BIOZápočtový test
A6M33BP3A3M33BP3 / A6M33BP3 / B3M33BP3 -- Bezpečnost v elektrotechnice 3
A6M33DVZA6M33DVZ: Dobývání a vizualizace znalostí
A6M33KSYa6m33ksy -- Kognitivní systémy
A6M33LEECíl předmětu
A6M33LIa6m33li – Lékařská informatika
A6M33LTEa6m33lte -- Lékařská terminologie
A6M33MBGa6m33mbg -- Molekulární biologie a genetika
A6M33MOSA6M33MOS -- Modelování a simulace
A6M33NINa6m33nin -- Neuroinformatika
A6M33OZLx33ozl -- Organizace zdravotnictví a legislativa
A6M33PFRa6m33pfr -- Poruchy fyziologických regulací
A6M33SSLA6M33SSL: Statistika a spolehlivost v lékařství
A6M33ZMOA6M33ZMO -- Zobrazovací systémy v lékařství
A6M33ZPPa6m33zpp -- Základy první pomoci
A6M33ZSLA6M33ZSL - Zobrazovací systémy v lékařství
A7B14TEVA7B14TEV - Technické vyjadřování
A7B33DIFA7B33DIF - Zpracování digitální fotografie
A7B33SUIa7b33sui -- Systémy s umělou inteligencí
A7B33TINTeoretická informatika - A7B33TIN, LS 2010/2011
A7B36ALGA7B36ALG - Algoritmizace
A7B36ASSa7b36ass -- Architektura SW systémů
A7B36DBSA7B36DBS
A7B36OMOa7b36omo -- Objektové modelování
A7B36PJCA7B36PJC, B6B36PJC: Programování v jazyce C++
A7B36PJVA7B36PJV - Programování v Javě
A7B36SI2A7B36SI2 - Řízení SW projektů
A7B36VYDA7B36VYD: Vytěžování dat
A7B38UOSA7B38UOS - Úvod do operačních systémů
A7B39MVRA7B39MVR / B0B39MVR - 3D modelování a virtuální realita
A7B39PHA!Tyto stránky jsou v přípravě a informace nejsou aktuální!
A7B39RTGA7B39RTG -- Ray Tracing for Games
A7B39WA1A7B39WA1 - Webové aplikace 1
A7B39WPAA7B39WPA -- Webové a podnikové aplikace
A8B17ELDA8B17ELD -- Elektrodynamika
A8B17EMTA8B17EMT -- Teorie elektromagnetického pole
AD3B33DRRad3b33drr -- Dynamika a řízení robotů
AD3B33KUIAD3B33KUI - Kybernetika a umělá inteligence (dálkové studium)
AD3B33ROBad3b33rob -- Robotika
AD4M33BIABiologicky inspirované algoritmy (AD4M33BIA)
AD7B36OMOad7b36omo -- Objektové modelování
AD7B36PJCad7b36pjc -- Programování v jazyku C/C++
AE0B17MTBae0b17mtb -- Matlab
AE3B33KUIAE3B33KUI: Cybernetics and Artificial Intelligence
AE3B33OSDAE3B33OSD -- Operating Systems and Databases
AE3B33ROBae3b33rob -- Robotics
AE3M33IROae3m33iro -- Intelligent robotics, summer semester 2014/2015
AE3M33MKRAE3M33MKR: Mobile and and Collective Robotics (winter term 2016/17)
AE3M33PROAE3M33PRO
AE3M33UIAE3M33UI: Artificial Intelligence
AE3M99PTOAE3M99PTO Team Work
AE4B33ALGA4B33ALG -- Algorithms
AE4B33FLPFunctional and Logic Programming — ae4b33flp
AE4B33OPTAE4B33OPT -- Optimization (English Version) 2015-16
AE4B33OSSae4b33oss — Operating systems and networks
AE4B33RPZae4b33rpz (be5b33rpz) -- Pattern Recognition and Machine Learning
AE4B33ZUIae4b33zui -- Introduction to Artificial Intelligence
AE4B99RPHAE4B99RPH - Problem solving and games
AE4M33BIAAE4M33BIA (Bio Inspired Algorithms)
AE4M33DZOAE4M33DZO - Digital Image
AE4M33GMMGraphical Markov Models (AE4M33GMM)
AE4M33MPVComputer Vision Methods
AE4M33PALAE4M33PAL - Advanced algorithms
AE4M33RZNAdvanced Methods for Knowledge Representation (AE4M33RZN)
AE4M33SADA4M33SAD — Strojové učení a analýza dat
AE4M33UGRAE4M33UGR - Uncertain Geometric Reasoning
AE4M36MASMulti-agent systems (AE4M36MAS)
AE4M36PAHBE4M36PUI – Planning in Artificial Intelligence (formerly AE4M36PAH – Planning and games)
AE4M39VGA(E)4M39VG - Computational Geometry
B0B01PSTb0b01pst -- Pravděpodobnost a statistika
B0B33OPTb0b33opt -- Optimalizace
B0B36DBSB0B36DBS -- Databázové systémy
B0B36PJVB0B36PJV -- Programování v JAVA pro letni semestr 2016/2017
B0B36PRPB0B36PRP - Procedurální programování
B0B39KAJTvorba klientských aplikací v JavaScriptu (A0M33KAJ, B0B39KAJ)
B0B39PGRB0B39PGR - Programování grafiky
B0B99PRPB0B99PRP - Procedurální programování (pro EK a EEM)
B0M33BDTPrůběžné hodnocení
B1B15VYAB1B15VYA - Výpočetní aplikace
B1M15DEEB1M15DEE - Distribuce elektrické energie
B1M15TVNB1M15TVN - Technika vysokých napětí
B2M32DSAB2M32DSA -- Diagnostika síťových aplikací
B35APOB35APO - Architektura počítačů
B3B33ALPb3b33alp -- Algoritmy a programování
B3B33KUIb3b33kui -- Kybernetika a umělá inteligence
B3B33LARb3b33lar -- Laboratoře robotiky
B3B33ROBb3b33rob -- Robotika
B3B36PRGB3B36PRG - Programování v C
B3M33AROB3M33ARO -- Autonomní robotika, léto 2017/2018
B3M33MKRB3M33MKR: Mobile and and Collective Robotics (winter term 2017/18)
B3M33UIB3M33UI - Umělá inteligence
B4B33ALGB4B33ALG -- Algoritmizace
B4B33RPHb4b33rph -- Řešení problémů a hry
B4B35OSYb4b35osy -- Operační systémy
B4B39HRYB4B39HRY - Počítačové hry
B4M33DZOB4M33DZO - Digitální obraz
B4M33MPVb4m33mpv --
B4M33PALPAL - pokročilé algoritmy
B4M35PAGParalelní algoritmy (B4M35PAG), Parallel Algorithms (BE4M35PAG)
B4M35PAPB4M35PAP - Pokročilé architektury počítačů
B4M36DS2b4m36ds2 -- Databázové systémy 2
B4M36ESWB4M36ESW - Efektivní software / Effective Software
B4M36LUPb4m36lup -- Logické usuzování a programování
B4M36MASMulti-agentní­ systémy (B4M36MAS)
B4M36PUIB4M36PUI -- Plánování pro umělou inteligenci
B4M36SANb4m36san -- Statistical data analysis
B4M36SMUb4m36smu -- Symbolické strojové učení
B4M36SWAb4m36swa -- Software architecture
B4M36UIRB4M36UIR and BE4M36UIR - Artificial intelligence in robotics
B4M39AIMB4M39AIM - Pokročilé metody interaktivní editace obrazu
B4M39APGB4M39APG - Algoritmy počítačové grafiky
B4M39GPUInformace o předmětu
B4M39PGR2B4M39PGR2 - Programování grafiky 2
B6B33DBSB6B33DBS
B6B33EARB6B33EAR -- Enterprise architektury
B6B36DSAb6b36dsa -- Datové struktury a algoritmy
B6B36NSSb6b36nss -- Návrh softwarových systémů
B6B36OMOB6B36OMO -- Objektový návrh a modelování
B6B36PJCB6B36PJC -- Programování v C/C++
B6B36PJVB6B36PJV -- Programování v JAVA
B6B36PROB6B36PRO, BD6B36PRO -- Semestrální projekt
B6B36ZALb6b36zal -- Základy algoritmizace
B6B39TURTestování uživatelského rozhraní
B6B39ZWAB6B39ZWA a BD6B39ZWA - Základy webových aplikací
BD6B33DBSBD6B33DBS (AD7B36DBS, BD0B36DBS) - Databázové systémy (Kombinované studium)
BD6B33EARB6B33EAR -- Enterprise architektury
BD6B36DSAbd6b36dsa -- Datové struktury a algoritmy
BD6B36OMObd6b36omo -- Objektový návrh a modelování
BD6B36PJCbd6b36pjc -- Programování v C/C++
BD6B36PJVBD6D36PJV - Programování v Javě
BE3M33ARObe3m33aro -- Autonomous robotics, summer semester 2016/2017
BE3M33MKRBE3M33MKR: Mobile and and Collective Robotics (winter term 2016/17)
BE3M33UIBE3M33UI - Artificial intelligence
BE4M33DZOBE4M33DZO - Digital Image
BE4M33PALAE4M33PAL - Advanced algorithms
BE4M33SSUBE4M33SSU - Statistical Machine Learning
BE4M36LUPbe4m36lup -- Logical reasoning and programming
BE4M36MASMultiagent Systems (BE4M36MAS) Winter 2017/2018
BE5B33ALGBE5B33ALG -- Algorithms
BE5B33KUIbe5b33kui -- Cybernetics and Artificial Intelligence
BE5B33PRGbe5b33prg -- Programming Essentials
BE5B33RPZbe5b33rpz -- Pattern Recognition and Machine Learning
BE5B99CPLBE5B99CPL - C Programming Language
DBB0B36DBS, A7B36DBS -- Databázové systémy
DRRA3B33DRR -- Dynamika a řízení robotů
EARB6B33EAR -- Enterprise architektury
LASO2016Letní Algoritmické Soustředění LASO 2016
LASO2017Letní Algoritmické Soustředění LASO 2017
M33SADA4M33SAD — Machine Learning and Data Analysis
OSDosd -- Operační systémy a databáze
OSWOntologies and Semantic Web (B4M33OSW)
PRI-BOOTCAMPLetní Boot Camp
PROPRO − Advanced Robotics
R35PSRR35PSR – Programování systémů reálného času
UCUSS17Summer School in Computer Vision at Ukrainian Catholic University (2017)
UCUWS17Computer Vision Track, Winter School 2017, Computer Science @ UCU
X31LETX31LET Lékařská technika
X33BMIeHealth a telemedicína
X33DSPx33dsp - Databáze, sítě a techniky programování
X33EJAX33EJA -- Enterprise Java, A7B39WPA -- Webové a podnikové aplikace, Y39TW2 - Tvorba webových aplikací 2
X33MISX33MIS - Manažerské informační systémy
X33OZLx33ozl -- Organizace zdravotnictví a legislativa
X33RIPx33rip - Řízení projektů
X33ROBx33rob -- Robotika
X33UIPpočáteční info určené ke smazání uživatelem
X35SIMx35sim -- Simulace a modelování­
X383ZS(y)x383zs -- Zpracování signálů a obrazů, obrazová část
XEP33GMMxep33gmm -- Graphical Markov Models
XEP33NAIxep33nai -- A New Artificial Intelligence
XEP33SAMXEP33SAM -- Understan​ding State of the Art Methods, Algorithms​, and Implementa​tions
XEP33SMLxep33sml -- Structured Model Learning
XP17ELDXP17ELD -- Electrodynamics
XP33PPDxp33ppd -- Praktické problémy data mining
XP33RODXP33ROD -- Rozpoznávání pro doktorandy (Pattern Recognition)
XP33VIDXP33VID − 3D Computer Vision
XP33ZVDxp33zvd -- Základy počítačového vidění (Basics of Computer Vision)
XP36VPDxp36vpd -- Selected parts of data mining
Y01MA1Y01MA1 -- Matematika 1 (paralelka Šumperk)
Y33AUIY33AUI: Aplikace umělé inteligence
Y33DIFy33DIF -- Zpracování digitální fotografie
Y33PUIy33pui -- Programování pro umělou inteligenci
Y33ZUIy33zui -- Základy umělé inteligence
Y36ALGY36ALG -- Algoritmizace (paralelka Šumperk)
Y36AWSy36aws - Administrace webového serveru
Y36PJVY36PJV -- Programování v jazyku Java
Y36UOSy36uos -- Úvod do operačních systémů (paralelka Šumperk)
Y39TW2y39tw2 -- Tvorba webových aplikací 2

courses/start.txt · Last modified: 2018/02/03 10:10 (external edit)