Warning
This page is located in archive.

a4m33bdt -- Technologie pro velká data

Rozvrh

Přednášky

středa 9:15 v KN:E-126

Cvičení

101 - středa 9:15, KN:E-307

102 - středa 11:00, KN:E-307

Rozvrh po týdnech

St 22.2.2017 přednáška: Úvodní přednáška

 • Stručný průlet kurzem, na co se těšit?
 • Organizace, za co zápočet?
 • Co jsou big data a kde se tu vzala?
 • Aplikace Big Data technologií v průmyslu.
 • Vztah Big Dat a Data Science
 • Co děláme na Big Datech v Profinitu?

St 1.3.2017 přednáška: Architektura clusteru - Hadoop

 • HW, Hadoop, cluster, HDFS
 • distribuce dat a výkonu
 • Cloudera, Hortonworks a ostatní
 • Správa zdrojů, YARN

St 8.3.2017 přednáška: Storage

 • HDFS – ukládání souborů
 • Souborové formáty
 • Sloupcově orientované úložiště dat
 • Komprese dat
 • Hive/Impala
 • Stručný úvod do HBase

St 15.3.2017 cvičení: První kroky na clusteru

 • vyhlášení témat pro zápočtové práce
 • připojení (bez tunelování)
 • operace na lokálním FS a HDFS v přík. řádce
 • cvičné úlohy - zpracování dat nástroji Linuxu
 • grep, sed, awk, wc, …
 • Ambari, správa služeb, Files View

St 22.3.2017 přednáška: Map+reduce - paradigma a implementace

 • Historie paraleleních výpočtů / functionální framework
 • Distribuce výpočtu mezi nody
 • Fáze výpočtu: map - combine - reduce
 • Schémata algoritmů pro map-reduce
 • Aplikace MapReduce
 • Alternativy k MapReduce

St 29.3.2017 cvičení: Hive

 • externí a interní tabulky
 • create database/table
 • stored as textfile/parquet
 • základní SQL
 • první malá zápočtová písemka(cca 10 otázek)

St 5.4.2017 přednáška Apache Spark

 • RDD a DataFrames: map-reduce a SQL přístup
 • práce se Sparkem pomocí scala / java / python
 • pyspark, spark-shell
 • architektura (módy client a cluster), práce se zdroji

St 12.4.2017 cvičení Map Reduce java úlohy

St 19.4.2017 přednáška Big Data Science

 • Co je Data Science?
 • Metodika DS Projektu
 • Role Big Dat v DS
 • Modelování podobností a vztahů
 • Case Study: Detekce Online Fraudu

St 26.4.2017 cvičení Spark

St 3.5.2017 přednáška Big Data Architektury

St 10.5.2017 cvičení Spark – větší úloha

St 17.5.2017 Rekotorský den

St 24.5.2017 Zápočtový test

Podmínky pro zápočet

Dvě možnosti – můžete si vybrat

1. Vypracování zápočtové úlohy

 • zpracování samostatné analýzy velkého datového souboru - je možné přijít s vlastním zadáním
 • zodpovězení předepsaných a vlastních analytických otázek
 • výkonnostní měření v závislosti na velikosti vstupu
 • dokumentace postupu a sepsání závěrečné zprávy (cca 10 stran)
 • odevzdání dokumentovaných zdrojových kódů – github
 • klasifikační kritéria:
  • Analytické výstupy - zodpovězení otázek – 40%
  • Programátorské postupy a kvalita kódu – 30%
  • Analytická zpráva a kvalita textu – 30%
 • Návrhy témat: a4m33bdt-ulohy.pdf

2. Splnění zápočtového testu

 • během semestru proběhne 1-2 testy z teorie hodnocené 10 body
 • závěrečný praktický test bude hodnocen 30 body
 • pro absolvování je třeba dosáhnout 50% bodů

Známka bude udělena podle klasifikačního řádu fakulty

Literatura

Hadoop: The Definitive Guide, 4th Edition, by Tom White

courses/a4m33bdt/start.txt · Last modified: 2017/05/10 15:10 by susicmar