Warning
This page is located in archive.

A4M39APG - Algoritmy počítačové grafiky

APG Předmět magisterského studia vyučovaný na katedře počítačové grafiky a interakce (DCGI) DCGI

ORGANIZACE

  • 2+2 (viz. osnova přednášek a plán cvičení)
  • Cvičení probíhá formou postupného řešení dílčích úloh v dvoučlenném týmu.
  • Za úlohy ze semestru studenti získávají body.
  • Pozdní odevzdání úloh je spojeno se ztrátou bodů.
  • Předmět je zakončen zkouškou.

LITERATURA

PREREKVIZITY

Znalost některé ze základních grafických knihoven (OpenGL, DirectX), schopnost programovat v C++.

HODNOCENÍ:

Bodování:

  • 50 b. - úlohy řešené na cvičení
  • 10 b. - písemný test v semestru
  • 40 b. - zkouška

Zápočet a zkouška:

  • Podmínkou zápočtu je získání minimálně 30 bodů za řešené úlohy + písemný test.
  • K úspěšnému složení zkoušky je zapotřebí získat minimálně 20 bodů.

Známka:

90-100 b. A - výborně
80-89 b. B - velmi dobře
70-79 b. C - dobře
60-69 b. D - uspokojivě
50-59 b. E - dostatečně
pod 50 b. F - nedostatečně

Server pro správu semestrálních prací

DALŠÍ INFORMACE

Seznamte se s Akademickými pravidly na katedře DCGI a dodržujte je!

Úspěšné studium tohoto předmětu vám přejí:

courses/a4m39apg/start.txt · Last modified: 2016/07/08 09:55 by zara