Warning
This page is located in archive.

X31LET Lékařská technika

Aktuality

Jan Havlik 2011/05/23 12:08

Změněno znění otázky 48 z “Nakreslete a stručně popište blokové schéma kardiostimulátoru.” na “Nakreslete a stručně popište blokové schéma defibrilátoru.”. Děkuji za upozornění, omlouvám se za chybu.

Otázky ke zkoušce (updated 23. 5. 2011)

Jan Havlik 2011/05/13 08:24

V písemné části zkoušky bodou použity otázky výhradně z níže uvedeného seznamu. V případě nejasností se neváhete zeptat, co a jak bylo myšleno!

Otázky ke zkoušce

Jan Havlik 2011/05/03 07:30

Exkurse na pracoviště simulované JIP a na pracoviště umělé plicní ventilace FBMI ČVUT v Kladně proběhne tento pátek 6. 5. 2011. Sraz je v 8:30 hod. před hlavním vchodem FBMI ČVUT v Kladně, viz mapa.

Doporučená spojení

Jan Havlik 2011/04/13 11:22

Exkurse na veletrh Pragomedica 2011 proběhne příští úterý 19. 4. 2011. Sraz je v 10:30 hod. před výstavištěm v Praze - Holešovicích, viz mapa.

Jan Havlik 2011/03/29 14:55

Z důvodu nenadálé změny na straně přednášejícího dojde k přehození 7. a 8. přednášky. V programu přednášek byla provedena patřičná změna.

Upravený program přednášek:
7. Elektroencefalografie, elektromyografie, měření tělesné teploty (30. 3. 2011)
8. Kardiostimulátory (Roman Vopálka, Nemocnice Na Homolce; 6. 4. 2011)

Jan Havlik 2011/02/09 13:59

Webové stránky předmětu X31LET Lékařská technika obsahují aktualizované údaje pro letní semestr 2010/2011.

Přednášky budou probíhat ve středu od 8:15 do 10:45 s jednou 15 min. přestávkou.

Program semestru

Program semestru včetně přednáškových materiálů a podkladů ke cvičení najdete v příslušných sekcích Přednášky a Cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Nutné a postačující podmínky
 • získání zápočtu ze cvičení
 • úspěšné složení zkoušky (písemná + ústní část)
Podmínky získání zápočtu
 • účast na cvičeních (max. 3 absence, z toho max. jedna při laboratorních cvičeních)
 • zpracované laboratorní úlohy (min. čtyři z pěti)
 • prezentace a odevzdání samostatné práce
Hodnocení předmětu

Hodnocení předmětu vychází z bodového ohodnocení zkoušky a práce studenta v průběhu semestru. Celkové maximální bodové ohodnocení je 100 b.

 • úlohy ze seminárních cvičení 10 b.
 • laboratorní úlohy 5 × 5 b. (2 body protokol z měření + 3 body přístup studenta), celkem 25 b.
 • prezentace 5 b. + 5 b., celkem 10 b.
 • písemná část zkoušky 40 b.
 • ústní část zkoušky -15 b. až +15 b.

Body za úkoly ze seminárních cvičení se udělují za úlohu odevzdanou vždy do půlnoci dva dny před dalším cvičením (pro cvičení v pátek tedy do půlnoci ze středy na čtvrtek). Body za laboratorní úlohy se udělují vždy na konci příslušného cvičení, v němž laboratorní měření probíhalo. Pro získání zápočtu postačí odevzdat zápis z laboratorního měření kdykoli do konce semestru. Podmínkou získání zápočtu je odevzdání samostatné práce.

Klasifikační stupnice
 • 100 - 90 b. A (výborně)
 • 89 - 80 b. B (velmi dobře)
 • 79 - 70 b. C (dobře)
 • 69 - 60 b. D (uspokojivě)
 • 59 - 50 b. E (dostatečně)
 • méně než 50 b. F (nedostatečně)

Klasifikační stupnice odpovídá čl. 15 Studijního a zkušebního řádu ČVUT v Praze.

Literatura

 1. [ROZ06] Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006.
 2. [PEN04] Penhaker, M.: Lékařská diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2004.
 3. [WEB07] Webster, J. G.: Medical Instrumentation - Application and Design. Wiley, 4 edition, 2007.
 4. [BRO06] Bronzino, J. D.: The Biomedical Engineering Handbook - Medical Devices and Systems. CRC Press, 3 edition, 2006.
 5. [BRO061] Bronzino, J. D.: The Biomedical Engineering Handbook - Biomedical Engineering Fundamentals. CRC Press, 3 edition, 2006.
courses/x31let/start.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)