Warning
This page is located in archive.

B1M15DEE - Distribuce elektrické energie

Předmět seznamuje studenty s oblastí kvality elektrické energie, vybavením a chráněním zařízení v sítích vvn a vn, vlastnostmi a prvky inteligentních elektrických sítí a využívanými měřicími a komunikačními technologiemi.

Osnovy přednášek:

 1. Energetická rušení, vyšší harmonické
 2. Kolísání napětí, flicker, nesymetrie
 3. Filtračně kompenzační prostředky
 4. Koncepce elektrických stanic
 5. Vybavení elektrických stanic
 6. Elektrické ochrany a jejich aplikace ? distanční ochrana
 7. Elektrické ochrany a jejich aplikace ? ostatní ochrany
 8. Systémové chránění
 9. Inteligentní přenosové a distribuční sítě
 10. Principy komunikace po silnoproudých vedeních, PLC, BPL
 11. Systémy HDO, Smart Metering
 12. Sítě ICT v energetice
 13. Inteligentní budovy a inteligentní domácnosti
 14. Rezerva

Literatura:

Tlustý, J. a kol.: Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04939-2. Tlustý, J. a kol.: Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04940-2. Schlabbach, J., Blume, D., Stephanblome, T.: Voltage quality. London, 2001, ISBN 0-85296-975-9. Grym, R. a kol.: Chránění III. IRIS, 2005, ISBN 80-903540-5-X. www.powerwiki.cz

courses/b1m15dee/start.txt · Last modified: 2016/10/06 16:24 by cajthvac