Warning
This page is located in archive.

x33rip - Řízení projektů

Udělování zápočtů

Dne 13.12.2010 obdrží vedoucí semestrálních prací e-mailem formulář posudku semestrální práce a pokyny k jeho vyplnění. Formulář je možno stáhnout odsud, pokyny odsud. Vypracovaný posudek vedoucí vytiskne, podepíše a předá studentovi/studentce, současně jej pošle (stačí nepodepsaný) e-mailem na adresu x33rip@labe.felk.cvut.cz. Na základě kladného posudku, jehož originál student předloží a jehož elektronická verze byla současně doručena z e-mailové adresy vedoucího, zapíši studentovi zápočet do indexu a následně do KOSu. Zápisy zápočtů budu provádět výhradně v následujících termínech:

3.1.2011, 5.1.2011, 10.1.2011, 12.1.2011, 17.1.2011, 19.1.2011, 31.1.2011, 2.2.2011, 11.2.2011,

vždy v době mezi 8:30 a 10:00 v místosti 226 na Karlově náměstí, budova E.

Přeji hodně úspěchů v nadcházejícím zkouškovém období!

Doc. Ing. Zdeněk Kouba, CSc.

garant předmětu

Program přednášek

Přednáška Datum Učitel Obsah
1 21.9. Zdeněk Kouba Úvod, organizační zajištění předmětu
2 28.9. Svátek
3 5.10. Jan Bezdíček (Rockwell Automation) Řízení projektů - přehled
4 12.10. Jan Bezdíček (Rockwell Automation) Klasické metodologie
5 19.10. Jan Bezdíček (Rockwell Automation) Konfigurační management, testování
6 26.10. Jan Šedivý (dříve Google) Agilní metody, test-driven design - praxe ve firmě Google
7 2.11. Petr Aubrecht (CA) SCRUM - praxe ve firmě CA
8 9.11. Radek Mařík Nástroje pro management vývoje SW

Organizace cvičení a podmínky udělení zápočtu

Časový prostor cvičení je určen pro řešení samostatných projektů souvisejících s bakalářskou prací studentů. Studenti si proto dohodnou témata semestrální práce s některým z pedagogů na katedrách kybernetiky, měření nebo řídicí techniky. Téma semestrální práce by mělo souviset s budoucí bakalářskou prací studentů. Pro výběr tématu je nejvhodnější využít seznam vypsaných témat bakalářských prací, který je každou z vyjmenovaných kateder zveřejněn.

Do 29.10.2010 studenti nahlásí témata svých semestrálních prací spolu se jmény svých vedoucích semestrálních prací a jejich e-mailovými adresami na adresu x33rip@labe.felk.cvut.cz. Vedoucí semestrálních prací pak obdrží pro každého studenta formulář “Hodnocení semestrální práce”, který na závěr semestru (nejdříve v zápočtovém týdnu) vedoucí vyplní, vytiskne, podepíše a předá studentovi. Studentům, kteří se nejpozději do konce zkouškového období zimního semestru, t.j. do 11.2.2011, prokáží kladným hodnocením semestrální práce od svého vedoucího, zapíše (výhradně) v některém z termínů, které budou zvěřejněny na tomto místě, Doc. Zdeněk Kouba (katedra kybernetiky) zápočet do KOSu i do indexu.

Témata bakalářských prací jsou dostupná v KOSu, popřípadě na následujících URL:

Stav registrace témat semestrálních prací ke dni 1.11.2010

Studenti, kteří si dosud nezaregistrovali téma své semestrální práce, mají poslední možnost tak učinit e-mailem na adresu x33rip@labe.felk.cvut.cz do neděle 7.11.2010 do 24:00. Později obdržené žádosti o registraci tématu nemohou být akceptovány a příslušným studentům nebude udělen zápočet.

# Jméno Vedoucí práce Téma
1 Adámek Petr Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. Klasické i moderní řízení spínaných měničů
2 Bartoňová Lucie prof. Ing. Jan Vrba, CSc. Planarni spiralovy aplikator vazany na fantom s feromagnetickymi nanoacasticemi
3 Bařtipán Adam Doc. ing. Jan Fischer Ovládací modul s rozhraním Ethernet
4 Benda Tomáš Jan Pohanka Tester protokolu DMX512
5 Bulán Martin Doc. ing. Jan Fischer Indikační a regulační jednotka s procesorem STM32
6 Burian Vladimír Ing. Pavel Píša Využití programovatelného pole pro řízení bezkartáčových motorů
7 Cincibus Petr Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. Programové vybavení pro experimentální platformu pro distribuované řízení teploty
8 Čermák Miroslav Doc. Ing. Jan Holub Ph.D. Implementace ultra-hi-fi recorderu do signálového procesoru
9 Černý Václav Ing Petr Novak Predikce akci podle odpozorovaneho chovani
10 Čižinský Roman Doc. Ing. Karel Draxler, CSc Výpočetní část aerometrického systému
11 Eliáš Michal Ing. Krajník Tomáš Mobilní robot schopný autonomní navigace
12 Feřt Petr Mgr. Viliam Lisý, MSc Využití metod umělé inteligence pro řízení hráčů ve hře “ Ms. Pac-man
13 Franěk Aleš Jiři Vokřínek Agent-based simulation of highway traffic - machine learning approach
14 Halgašík Jaroslav doc. Ing. Karel Draxler Měření aerometrických veličin - především rychlosti letu pomocí diferenčního senzoru tlaku.
15 Halíř Lukáš Ing. Jindřich Fuka Řízení modelu vznášení pomocí PLC
16 Hanus Václav Ing. Miloš Okrouhlý Simulace činnosti antiblokovacího systému automobilu
17 Hanuš Ondřej
18 Houštecký Lukáš doc. Ing. Karel Draxler, CSc. Měření rychlosti na bezpilotním prostředku
19 Chroustovský Daniel ing F. Vaněk Www-prezentace ve Scilabu
20 Janovský Pavel (janovpa1) Jiři Vokřínek Agent-based simulation of highway traffic - cooperative drive
21 Janovský Pavel (janovpav) Ondřej Fiala Editor Cause Model
22 Jícha Pavel Doc. Ing. Antonín Stříbrský Semiaktivní tlumení automobilu s lineárním elektrickým motorem
23 Kafka Přemysl ing. Jan Faigl MTSP v polygonální doméně
24 Kaiser Tomáš Ing. Jan Roháč, Ph.D. GPS pointer
25 Kajml Viktor Jan Chudoba Řízení krokových motorů mobilního robotu
26 Kasl Zdeněk Ing. Milan Rollo, Ph.D. Plánování trajektorií ve virtuálním 2D prostředí
27 Kazík Matěj Ing. Jan Sobotka Elektropneumatické řízení sekvenční převodovky
28 Kletečka Tomáš Ing. Pavel Burget Monitoring provoznich dat
29 Kohout Jan Zdeněk Hurák, Ph.D. Modelování a simulace pohybu soustav objektů v silových polích
30 Kozel Martin Ondřej Malík “Kulička na tyči” (modelování a řízení systému)
31 Kozelka Martin Doc. Ing. Karel Draxler, CSc. Zdroj napětí s nastavitelnou fází
32 Kubelka Vladimír Ing. Michal Reinštein Filtrace vibrací v signálech inerciálních senzorů
33 Kučera Tomáš
34 Lupoměský Jan Ing. Ondrej Pribula Integrace inteligentní měřící kamery v prostředí LabView
35 Meloun Martin Pisa Pavel Ing. Zprovozneni OS Linux na mikrokontroleru ColdFire MCF5484
36 Michálek Adam Doc. Radim Šára Autostereoskopicka trojrozmerna rekonstrukce fasady
37 Mrva Jakub Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. Využití robota LEGO MINDSTORMS - návrh soutěžních úloh
38 Müller Josef Havel Petr Ing., Ph.D. Optimální rozvrhování výroby buničiny
39 Mynařík Ondřej Ing. Václav Chudáček Vývoj algoritmů pro hodnocení kvality EKG signálu pro mobilní zařízení
40 Neubauer Michal Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. Projekt na změnu a připojení PCO
41 Nguyen Huu Chanh Daniel Novák Statistická analýza pacientů trpící bipolární poruchou
42 Otta Pavel Ing. Miroslav Burša Vizualizace přírodou inspirovaných algoritmů
43 Páleníček Ondřej Doc. ing. Jan Fischer Modul sběru dat s procesorem řady STM32 a testování jeho vlastností
44 Papaj Jan Ing. Martin Šipoš Analýza dat z magnetometru
45 Paroulek Lukáš Ing. Petr Nováček Výškový profil signálu detektoru kovů
46 Pechan Jan Ing. Jindřich Fuka Modelování a řízení lego robotů
47 Peldřimovský Jan Petr Havel Optimalizace dopravy zboží v galvanické lince
48 Petras Jan Ing. Miroslav Lev Navrh, konstrukce a odmereni jednocinneho galvanicky oddeleneho Dc/Dc menice
49 Pistulka Jan Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. Projekt zabezpečovacího systému rodinného domu
50 Pokorná Agáta Ing. Petr Nováček Určení pozice detektoru kovů
51 Poskočil Zbyněk doc. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D. Detekce koroze stožárů
52 Přibil Michal Petr Nováček Využití inerciální navigace při detekci kovů
53 Raisigl Matouš Ing. Michal Huptych Zpracování vícesvodových záznamů EKG
54 Říha David doc. Ing. Karel Draxler, CSc. Mobilní vibrometr s piezoelektrickým akcelerometrem
55 Schaefer Martin Jiří Vokřínek Agent-based simulation of highway traffic - non-cooperative drive
56 Simonian Aram Ing. Martin Matoušek, PhD. Rozpoznávání automobilů ve videosekvencích z dopravního provozu
57 Skoumal Vladislav Ing. Marcela Fejtova Agrarni portal iAgro.cz
58 Souček Vít Ing. Jindřich Fuka Řízení modelu vodáren pomocí PLC
59 Stach Michal Ing. Martin Šipoš Testování vlivu vibrací pomocí elektrolytických libel
60 Stará Ludmila Ing. Václav Gerla Vyhodnocování klinických EEG záznamů
61 Stempák Patrik Hlinovský Martin Ing., Ph.D. Ovládání LEGO robotů pomocí bluetooth
62 Šiler Antonín Ing. Karel Dušek Návrh a realizace zařízení pro odpájení SMT součástky z desky plošného spoje
63 Šilhavík Petr Ing. Michal Sojka Nástroj pro vizualizaci stavových automatů v Boost/C++
64 Šindler Jan Ing. Vladimír Smutný Automatická kamerová inspekce LED panelu
65 Šolc Adam Hlinovský Martin Ing., Ph.D. Využití robotů LEGO MINDSTORMS - návrh soutěžní úlohy (robotický fotbal)
66 Šplíchal Jiří Doc. Ing. Jan Holub Ph.D. Neintruzivní algoritmus pro měření kvality ozvučení prostoru
67 Štěpánek Martin Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. Základní úlohy s Altera DE2
68 Tesař Jakub Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. Projekt na vylepšení zabezpečovacího systému rodinných domů
69 Trnka Ivo Jakub Svatos Návrh a testování měřícího řetězce na testovaní A/D prevodníku v prostředí LabView
70 Vávra Vladislav Ing. Jan Faigl Hlednání nejkratší cesty v polygoniální doméně
71 Veit Matěj Roháč Jan Ing., Ph.D. Využití feromagnetické sondy pro určení kurzu
72 Vykouk Michal Ing. Petr Kujan, Ph.D Optimální návrh aktivního filtru
73 Zach Lukáš Ing. Václav Chudáček CTG prohlížeč pro mobilní platformu (Android)
74 Zíma Ondřej

External Link

courses/x33rip/start.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)