Warning
This page is located in archive.

A4M33NMS -- Návrh a modelování softwarových systémů

Harmonogram přednášek a cvičení

1. Přednáška: Úvod, test pro ověření vstupních znalostí a4m33nms.ppt
Cvičení: Organizace cvičení, podmínky zápočtu, úvod do problematiky
2. Přednáška: analyzapozadavku.ppt
Cvičení: Funkcionální a nefunkcionální požadavky
3. Přednáška: UML (UML1, UML2, UML3, UML4, UML5)
Cvičení: UML - Use case , Class diagram , sdělení tématu semestrální práce
4. Přednáška: Návrhové vzory GoF, GRASP designpatternsen.pptx grasp_patterns.ppt
Cvičení: UML - stavové a sekvenční diagramy, diagram aktivit
5. Přednáška: Návrh vícevláknových aplikací multithreaded.ppt, Materiály ke stažení
Cvičení: Kompromisy v analýze SW
6. Přednáška: Návrhové vzory POSA - synchronizační vzory synchronization-patterns.pptx, Pokročilé přístupy k synchronizaci v javě schedulery.pptx
Cvičení: Kompromisy v analýze SW
7. Přednáška: Návrh distribuovaných aplikací distributedapplications.ppt, rmi-cs.zip, ws-cs.zip
Cvičení: Aspekty přístupu k datům, návrhové vzory z reálného světa
8. Přednáška: Návrhové vzory POSA - transakce nms7-transakce.pptx
Cvičení: samostatná práce na semestrální projektu
9. Přednáška: Návrhové vzory enterprise aplikací nms8.pptx
Cvičení: samostatná práce na semestrálním projektu
10. Přednáška: Architektura aplikací architektura.pdf
Cvičení: samostatná práce na semestrálním projektu
11. Přednáška: Úvod do frameworku Spring spring1.pdf
Cvičení: Obecná struktura Enterprice Architecture (log, databaze, BI,…)
12. Přednáška: Service Oriented Architecture rest.pptx jerseytest.zip
Cvičení: Návrh aplikačního rozhraní
13. Přednáška: Workshop
Cvičení: Prezentace
14. Přednáška: Objektově-relační mapování jako spec. případ MDA jdbc.pptx zk-jpa20-komplet.odp
Cvičení: Prezentace

Požadavky na zápočet

  • max 2 absence
  • min 50% z odevzdané semestrální práce
  • ústní prezentace semestrální práce v 13/14 týdnu (i dálkaři)
  • semestrální práce se podílí z 40% na hodnocení u zkoušky.

Relevantní literatura

courses/a4m33nms/start.txt · Last modified: 2016/04/05 10:49 by rimnacm