Warning
This page is located in archive.

Biologicky inspirované algoritmy (AD4M33BIA)

Cílem předmětu je seznámit studenty s netradičními výpočetními technikami pro řešení složitých úloh klasifikace, modelování, shlukování, prohledávání a optimalizace. Biologicky inspirované algoritmy využívají analogií s nejrůznějšími jevy v přírodě či společnosti. Jádrem přednášek bude objasnění neuronových sítí a evolučních algoritmů.

Základní informace

Kontakt:

courses/ad4m33bia/start.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)