Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A6M33ZSL - Zobrazovací systémy v lékařství

Obsahem předmětu je koncepce, vlastnosti a struktura zobrazovacích systémů užívaných v současné době v lékařství. Jedná se 2D mikroskopické, rentgenové a ultrazvukové zobrazovací systémy včetně dopplerovského ultrazvuku. Dále se budeme zabývat tomografickými (3D) systémy: počítačovou tomografií (CT), magnetickou rezonancí (MRI) včetně funkční MR a nukleárními zobrazovacími metodami (PET,SPECT).

courses/a6m33zsl/start.txt · Last modified: 2016/04/10 22:26 by kybicjan