Warning
This page is located in archive.

A7B36SI2 - Řízení SW projektů

Oficiální stránka předmětu

Anotace předmětu

Předmět se zabývá problematikou větších softwarových produktů především z hlediska řízení jejich systematického a kvalifikovaného návrhu a tvorby.

Státnicové okruhy

  • Strategie testování, validace a verifikace. Testování v průběhu životního cyklu SW díla. Testování jednotek, integrační testování, validační testování, systémové testování, ladění. Principy testování, testovatelnost, návrh testů, návrh testovacích dat, testování podle struktury dat (black-box) versus testování podle struktury programu (white-box). Akceptační testy, testy použitelnosti (usability tests).
  • Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit. Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu. Cena za jakost. Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality.
  • Projekt, správa projektů, správa požadavků. Odhad pracnosti, zdrojů, času a nákladů. SW metriky. Dekomposiční techniky, použití empirických vzorců. Plánování, projektů, řízení projektů podle plánu a změn.
  • Proces plánování projektů, proces řízení realizace projektu, projektový tým. Nástroje pro řízení projektů. Rozvrhování a sledování projektu. Analýza rizik, rizikové komponenty, zmírnění, sledování a řízení rizik.
  • Disciplinované přístupy ke změnám software (SCM). Nástroje pro správu a verzování zdrojového kódu. Řešení konfliktů v nástrojích pro správu zdrojového kódu. Slučování změn (operace merge). Stavový diagram požadavku. Integrace nástroje pro správu zdrojového kódu s nástrojem pro správu požadavků.
courses/a7b36si2/start.txt · Last modified: 2015/09/30 13:38 by macekond