Warning
This page is located in archive.

a6m33bin, b4m36bin -- Bioinformatika

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlit principy algoritmů používaných pro zpracování biologických dat na molekulární úrovni, konkrétně algoritmů používaných pro sekvenování genomů, srovnávání biologických sekvencí (zejm. genů), jejich pravděpodobnostní a gramatické modelování, pro hledání souvislostí mezi primární a vyššími strukturami proteinů, jejich funkcemi a interakcemi, pro analýzu dat vysoce paralelních měření (zejm. genové exprese) a pro systémově-biologické modelování procesů jako je metabolismus a regulace genové exprese.

Základní informace

Odkazy

Literatura

  • Durbin et al.: Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids, Cambridge University Press, 1998.
  • Lesk, A.M.: Introduction to Bioinformatics. Oxford University Press, 4th Edition, 2014.
courses/a6m33bin/start.txt · Last modified: 2017/12/01 13:18 by klema