Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

a6m33zpp -- Základy první pomoci

Cíl předmětu: Předmět obsahuje teoretické základy a praktický nácvik v poskytování laické první pomoci.

Cvičení: čtvrtek 9.15 – 10.45; T2:A4-305

Vyučující: MUDr. Ing. David Macků

Podmínky získání zápočtu: Pravidelná účast, aktivní činnost na cvičeních

courses/a6m33zpp/start.txt · Last modified: 2014/08/12 11:58 by mackudav