Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

b0b33opt -- Optimalizace

Tento předmět bude vyučován v pátém semestru nově akreditovaných programů Otevřená informatika a Kybernetika a robotika. Bude postaven na stávajícím předmětu a4b33opt. Stránky předmětu budou vytvořeny, až se předmět začne učit.

courses/b0b33opt/start.txt · Last modified: 2016/09/02 13:42 by wernetom