Warning
This page is located in archive.

A3M33BP3 / A6M33BP3 / B3M33BP3 -- Bezpečnost v elektrotechnice 3

Základní informace o předmětu (všechny tři verze)

  • Vedoucí předmětu Petr Novák (Ing. Ph.D.), novakpe@labe.felk.cvut.cz, místnost KN-E221
  • Předmět je povinný pro všechny studenty zapsané do magisterským oborů
  • Vytvořen pouze formou jedné přednášky v rozsahu zhruba 3h (časové hodiny, dvě cvičení)
  • Přednáška obsahuje informace o bezpečnosti práce, některé normy a vysvětlení.
  • Přednáška je zakončena testem (stálé a dodatkové otázky).
  • Přednáška (s testem) se uskuteční v průběhu 2. až 4. týdne na začátku zimního semetru.
  • Budou zveřejněny dva hlavní termíny a jeden náhradní (pro přednášku a test)
  • Ti co se nemohou na žádný vypsaný termín dostavit se musí “povinně” omluvit a bude dohodnuto individuální řešení.

Vypsané termíny předmětu

Navrhované termíny jsou (zatím dva):

  • 21.10.2016 13:30h - 16h (KN-E301) (jsem dopoledne mimo školu, tedy případně chvíli počkat na začátku)
  • 25.10.2016 17h - 20h (KN-E301)

Přednáška s testem bude trvat zhruba dvě až tři časové hodiny. Prosím aby se mi ozvali studenti, kteří se (z nějakého důvodu) nemohou dostavit ani na jeden z uvedených termínů. Píši (snad) dostatečně předem, abychom se dohodli na termínech pro všechny. Ti co se neozvou tedy souhlasí, že se na některý z uvedených termínů dostaví.

V jiné časy nemám zajištěnou dostatečně velkou posluchárnu. Podle počtu ozvaných se může řešit náhradní / další termín pro méně lidí.

(Předmět “Bezpečnost v elektrotechnice - BP3” jako předměty “A3M33BP3” (1 student), “A6M33BP3” (17 studentů) a “B3M33BP3” (59 studentů) se uskuteční formou (pouze) jedné přednášky společné pro všechny tyto tři předměty. Stačí se tedy dostavit pouze na jeden z vypsaných termínů.)

Materiály pro předmět

courses/a6m33bp3/start.txt · Last modified: 2016/10/10 16:05 by novakpe