Warning
This page is located in archive.

A4B33DS -- Databázové systémy

Harmonogram přednášek

Přednášky jsou společné s předměty DBS.

Harmonogram cvičení

Cvičení probíhají ve středu. V přehledu cvičení níže, jsou uvedena data konání cvičeních.

 1. Schválení tématu, návrh datového modelu ( Seznamka, Senzorová síť) (8.3.)
 2. SQL I. (15.3.)
 3. CP1: konzultace odevzdaného modelu, SQL, CRUD (29.3.)
 4. Pokrocile databazove techniky Pohledy, uložené procedury, triggery, Indexy, Transakce (5.4.)
 5. implementace semestrální práce (26.4.)
 6. implementace semestrální práce (3.5.)
 7. odevzdání aplikace, implementace semestrální práce (10.5.)
 8. CP2: odevzdání aplikace, zápočet (24.5.)

Cvičící:

Podmínky zápočtu

 • max 2 omluvené absence
 • práce maximálně ve skupině po 2
 • včasné odevzdání semestrální práce (max 35 bodů):
  • Model - návrh databáze - CP1 (min. 5 body - max. 10 bodů)
   • minimální rozsah: 6 entitních typů, alespoň 1 vztah M:N
   • konceptuální model, jemu odpovídající logický model, popis referenčních integrit (alespoň 1)
   • odevzdání nejdéle 7. týden (poté již odevzdání není možné) přes upload na CW stránkách předmětu (PDF obsahující obrázek ER diagramu a odpovídající SQL dotaz na vytvoření databáze)
  • Aplikace - CP2 (min 10 bodů, max. 20 bodů)
   • databáze odpovídající modelu + min. 2 z následujících vlastností (á 4 body, max 8 bodů)
   • uživatelské rozhraní desktopová aplikace (max 5 bodů)
    • GUI ve Swingu a pod.
    • vhodně demonstrovat komplexní zpracování (CRUD) vybrané N:M vazby
    • transakční zpracování, volba vhodných stupňů izolovanosti transakcí
   • klient demo - SQL (max 7 bodů)
    • maximálně jednoduchý klient na generování provozních dat
    • výstupní sestavy obsahující agregovaná data
    • demonstrace anomálií při různých stupních izolovanosti (anomálie vynuťte vhodnými prostředky)
   • odevzdání 13 týden přes ( BRUTE ), minimálně 1 den před kontrolou
  • TEST použití pokročilých technik (nepovinné, max 5 bodů), např.
   • netriviální optimalizace dotazu (EXPLAIN, atp)
   • netriviální použití uložené procedury
   • netriviální dotaz
 • pro získání zápočtu musí být části CP1, CP2 semestrální práce odevzdány alespoň z 50% bez penalizace
 • ke zkoušce student získává body podle níže uvedeného vzorce, kde je přísně zohledněno pozdní odevzdání jak modelu, tak i vlastní aplikace
 • B = (B1 - P1) + (B2 - P2) + B3, -15 < = B < = 35, ke zkoušce si lze odnést i záporné body !
  • P1=5* počet započatých týdnů zpoždění od CP1
  • P2=5* počet započatých týdnů zpoždění od CP2
  • CP1, téma+model, B1= min. 5, max. 10
  • CP2, výsledná aplikace, B2=min. 10, max. 20
  • TEST, nepovinné rozšíření úlohy z CP2, B3= min. 0, max. 10,

Zkouška

 • U zkoušky je možné získat 65 bodů (minimálně je požadováno 33 bodů), známky budou udělovány dle klasické 100 bodové stupnice
 • Ukázkové zadaní zkouškové písemky: pisemka.pdf.
courses/a4b33ds/start.txt · Last modified: 2017/03/07 10:06 by rimnacm