Warning
This page is located in archive.

Y36ALG -- Algoritmizace (paralelka Šumperk)

Cílem předmětu Algoritmizace je seznámit studenty prvního ročníku FEL ČVUT se základy výpočetní techniky a naučit je řešit jednoduché úlohy algoritmickým způsobem pomocí počítače. Výuka se skládá z přednášek a cvičení, na kterých si studenti mají prakticky vyzkoušet přednášená témata a naučit se individuálně řešit zadané úlohy. Pro demonstraci obecných postupů algoritmizace a tedy i pro cvičení byl zvolen moderní programovací jazyk Java a oblíbené vývojové prostředí NetBeans, fy. Sun Microsystem.

Základní informace


Kontakt: kubalik@labe.felk.cvut.cz

courses/y36alg/start.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)