Warning
This page is located in archive.

Y36PJV -- Programování v jazyku Java

Cílem předmětu je výuka programovacího jazyka, přičemž se předpokládá, že studenti zvládají algoritmizaci i tvorbu velmi jednoduchých programů v tomto jazyce. Zde se probírá metodologie objektového přístupu, tvorba grafického uživatelského prostředí, návaznost na telekomunikace, internet, multimédia a databáze.

Základní informace

Kontakt:

courses/y36pjv/start.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)