Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A6M33ZMO -- Zobrazovací systémy v lékařství

Předmět A6M33ZMO je v ZS2016/2017 vyučován společně s předmětem B4M33DZO. Přednášky i cvičení jsou přizpůsobena tak, aby vyhovovala oběma předmětům.

V. Hlaváč, přednášející

courses/a6m33zmo/start.txt · Last modified: 2016/08/09 23:18 by hlavac