Warning
This page is located in archive.

a6m33mbg -- Molekulární biologie a genetika

Přednášky 1 - 2 (definice života, ohraničení v prostoru a čase, evoluce, diverzita, buňka, genetická informace, centrální dogma, informační makromolekuly, procesy toku genetické informace, genetický kód)

1principy.pdf

Přednášky 3 - 5 (lidský genom, jeho velikost a struktura, základní nástroje molekulární genetiky, obsah a evoluce genomu, mobilní DNA, komparativní genomika)

2strukturageninf.pdf

Přednášky 6 - 7 (sekvenování nové generace, variabilita genomu, typy variant, Southernova metoda, PCR, DNA fingerprinting, čipové metody analýzy variability, FISH)

3variabilitageninf.pdf

Přednášky 7 - 8 (úrovně exprese genetické informace, alternativní způsoby exprese, interakce mezi geny, role RNA, epigenetika, čipové metody analýzy exprese, real-time PCR)

4expresegeninf.pdf

Přednáška 8 (principy mendelovské dědičnosti, interakce mezi alelami v rámci jednoho lokusu a mezi lokusy, kvantitativní znaky, zvláštní případy)

5principydedicnosti.pdf

Přednáška 9 a zbývající (monogenní choroby, možnosti diagnostiky, modifikátorové geny, multifaktoriální chroroby, genetika nádorů, problémy moderní genetiky)

6genyvezdravi_chorobe.pdf

7problemy.pdf

courses/a6m33mbg/start.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)