Warning
This page is located in archive.

Rozvrh na FEL Odevzdávací systém Posluchači ASS


A4B77ASS -- Architektury softwarových systémů

Cíl předmětu

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v technikách návrhu složitých informačních systémů, se zaměřením na metody distribuce. Ačkoliv předmět prezentuje i jednotlivé technologie, důraz bude kladen na pochopení obecně platných zásad.

Prerekvizity - programování

Kurs předpokládá schopnost programování v jazyce Java a znalost aspoň jednoho vývojového prostředí (Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA). Součástí cvičení jsou programovací úlohy na řešení problematiky ASS. Adept musí ovládat základní datové struktury jako pole, seznam, soubor a musí být schopen manipulovat s daty v těchto strukturách.

Učitelé


Prednášející
rehak.jpg sislak.jpg
Martin Rehák David Šišlák


Cvičící
Filip Sivák
courses/a4b77ass/start.txt · Last modified: 2017/02/21 23:14 by sivakfil