Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

bd6b36pjc -- Programování v C/C++

Odevzdávací systém Diskusní fórum Popis předmětu na FEL Rozvrh na FEL


Předmět BD6B36PJC je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Předmět se zabývá výukou programovacího jazyka C++. Látka je určena pro mírně pokročilé programátory, znalost C ani C++ není nutná. Cílem je seznámit studenty se základy jazyka a naučit je používat C++ v praxi.

Domácí úkoly

Během semestru budou zadány 4 domácí úkoly (může se ještě změnit) a semestrální práce. Úkoly budou vyvěšeny na stránkách předmětu a budou se odevzdávat do odevzdávacího systému (Brute Systém), kde budou automaticky hodnoceny. Semestrální práce se odevzdává mailem je hodnocena cvičícím.

Pro získání zápočtu je nutné úspěšně odevzdat všechny domácí úkoly (získat alespoň polovinu bodů před penalizací za pozdní odevzdání). Úlohu je třeba odevzdat do zadaného data, za každý započatý týden zpoždění bude odevzdání penalizováno polovinou možného bodového zisku.

Upozornění: práce na domácích úkolech je samostatná. Studenti, kterým odhalíme duplicitní řešení, automaticky ztrácí nárok na zápočet a hrozí jim disciplinární řízení. Samozřejmě je normální (a žádoucí) o domácích úlohách diskutovat s kolegy, nicméně kód si musí každý napsat sám.

Pro inspiraci domácí úkoly pro denní studium:

Úkoly

Úkoly pro kombinované studium:

Úkol 1 (I/O)

Úkol 2 (Trie 1)

Úkol 3 (Trie 3)

Úkol 4 (Parser 1)

Přednášky

Předmět je veden formou konzultací. Konzultace dne 6.10. a 3.11. odpadají z důvodu nepřítomnosti vyučujícího, budou nahrazena dle dohody.

Konzultace pro kombinované studium

Přednášky pro denní studium

Cvičení denního studia pro inspiraci

Ukázkové testy

Literatura

* Doporučená literatura anglicky

 • Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, Barbara E. Moo: C++ Primer, 5. edice. Addison-Wesley 2012, ISBN-13: 978-0321714114. Pozor: Nezaměňovat s C++ Primer Plus od S. Prata
 • Bjarne Stroustrup: Programming, Principles and Practice Using C++, 2. edice. Addison-Wesley 2014, ISBN 978-0-321-99278-9. Velká kniha, bere to opravdu od začátku
 • Bjarne Stroustrup: Tour of C++. Addison-Wesley 2013. ISBN 978-0321958310. Tenký svazek, přehled toho co by měl C++ programátor umět

* Česká literatura

 • Miroslav Virius: Jazyky C a C++. Grada 2011, ISBN 978-80-247-3917-5. Jedná se spíše o referenční příručku, nežli o učebnici. Pouze pokud chcete českojazyčnou literaturu.

* Reference:

* Přednášky na různá témata:

* Pokročilá literatura

 • S. Meyers: Modern Effective C++. Ostatní Eff. C++ knížky jsou též zajímavé
 • H. Sutter: Exceptional C++. More Exceptional C++ je dobré pokračování
 • A. Stepanov: Elements of Programming. Silně matematické, C++ jen okrajově

* Další česká literatura

 • Pavel Herout: Učebnice jazyka C. 6. vyd. Kopp, České Budějovice 2009, ISBN 978-80-7232-383-8, 280 stran.
 • Pavel Herout: Učebnice jazyka C – 2.díl. 4. vyd. Kopp, České Budějovice 2009, ISBN 978-80-7232-367-8, 280 stran.
 • Miroslav Virius: Od C k C++. Kopp, České Budějovice 2000. ISBN 80-7232-110-2. 227 stran.
 • Miroslav Virius: Jazyky C a C++. Kompletní kapesní průvodce programátora. Grada 2011, ISBN: 978-80-247-3917-5. 518 stran.
 • Miroslav Virius: Pasti a propasti C++. 2. aktualizované a doplněné vydání: Computer Press, Brno 2005. ISBN 80-251-0509-1. 376 stran.
 • Miroslav Virius: 1001 tipů a triků pro C++. Computer Press, Brno 2011. ISBN 978-80-251-2941-8. ISBN 978-80-251-2941-9. 472 stran.
 • A další, a další …
courses/bd6b36pjc/start.txt · Last modified: 2017/11/30 20:33 by richta