Warning
This page is located in archive.

Letní Algoritmické Soustředění LASO 2017

Dotazy pište na adresu Marko Berezovský

REGISTRACE

NÁZORY A REAKCE ÚČASTNÍKŮ

DATUM a MÍSTO

……………….. 18. - 20. září (po, út, st),
……………….. FEL ČVUT, Karlovo náměstí 13., učebny E-327, E-328.
……………….. Situační plánek

O CO PŮJDE

 • Soustředění je praktického rázu, většinu času strávíme programováním s asistencí lektorů.
 • Ukázky v C++/Javě, k vlastnímu programování doporučujeme C/C++/Javu.
 • Trvání každý den – prostřídají se celkem cca 3 hodiny ukázky a diskuse a cca 4 hodiny programování.
 • Průběh výkladu přizpůsobíme úrovni účastníků (hlavně v začátečnické sekci).
 • 8-) Zajištěno odpolední občerstvení – sendviče, koblihy, zmrzlina aj. 8-)

Začátečníci - Nastupující bakaláři a studenti středních škol

Hlavní cíl - Základní algoritmické postupy a datové struktury, standardní triky, na co si dát pozor

 • Seznámení se s grafovou problematikou a prohledáváním grafů pokud možno až do samostatné implementace Dijkstrova algoritmu.
 • Vyzkoušet si a pochopit rozdíl mezi “pomalým” a “rychlým” řešením úlohy.
 • Informativní přehled snadných a obtížných úloh, jejich řešitelnost.
 • Graf, jeho reprezentace a typické úlohy, běžné záludnosti.
 • Výhody a nevýhody objektového přístupu.
 • Fundovaná předpověď rychlosti kódu.
 • Podpora efektivního ladění.

Viz Program a rozvrh

Pokročilí - Bakaláři ve 2. a vyšších ročnících

Hlavní cíl - Efektivní implementace hlavních grafových úloh, případně dalších podle zájmu účastníků

 • Nabýtí zkušenosti s vlastní implementací
  A) základních metod hledání nejkratších cest v grafu
  B) podle možností např. MST, párování apod.
 • Porozumění kódovacím záludnostem (reprezentace, fronta, objekty) spojeným s praktickým řešením.
 • Na co Dijkstra nestačí aneb cestování v grafech za všemožných okolností.
 • Aplikace dynamického programování v grafových úlohách.
 • Zrychlení běžných postupů ve stromech a acyklických grafech.
 • Možné přídavky:
  Jádro grafu a hry, minimální kostry, párování, heuristiky pro těžké úlohy
  A též, o co si kdo řekne (nutná domluva předem).

Viz Program a rozvrh

Viz loňský ročník

Zájemci si mohou prohlédnout loňský průběh akce pro začátečníky a pro pokročilé a/nebo psát dotazy, letos počítáme s analogickým průběhem.

PŘIPRAVUJÍ A VEDOU

mgb96x120.jpg
Marko
Genyk-Berezovskyj
Petr Ryšavý
courses/laso2017/start.txt · Last modified: 2017/09/22 08:49 by berezovs