Warning
This page is located in archive.

ad3b33rob -- Robotika

Pro informace o přednáškách a cvičeních, prosím, přejděte na: Předmět A3B33ROB.

Ve cvičeních vypracováváte domácí úlohy 1-7, praktická úloha (pokud ji vůbec vidíte v seznamu) se Vás netýká. Tomu bude úměrně upraveno bodové hodnocení tak, abyste celkově mohli získat 100 bodů.

courses/ad3b33rob/start.txt · Last modified: 2015/02/25 08:41 by smutny