Warning
This page is located in archive.

Anotace Odevzdávací systém Fórum Rozvrh

b3b33alp -- Algoritmy a programování

Cílem předmětu je dát studentům základní znalost programování a algoritmizace a naučit je navrhnout, implementovat a otestovat programy pro řešení jednoduchých úloh. Studenti pochopí význam časové složitosti. Seznámí se se základními stavebními prvky programů, jako jsou smyčky, podmíněné příkazy, proměnné, rekurze, funkce atd. V předmětu postupně představíme nejpoužívanější datové struktury a operace s nimi (např. fronta, zásobník, seznam, pole, atd.) a ukážeme základní klasické a praktické algoritmy, zejména z oblasti řazení a vyhledávání. V závěru stručně probereme jednotlivá programovací paradigmata.

courses/b3b33alp/start.txt · Last modified: 2017/12/28 19:33 by vonasvoj