Warning
This page is located in archive.

A4M36AOS - Architektury orientované na služby

Podmínky předmětu

Celkově je možné získat z předmětu 100 bodů z toho 50 ze semestrální práce. Semestrální práce se vypracovává ve dvojicích a na konci semestru má cvičící právo přerozdělit získané body.

Semestrální práce 50
Zkouška 50
Celkový počet bodů 100

Výsledná známka je určena dle klasifikační stupnice dané Studijním a zkušebním řádem ČVUT (článek 15) následovně:

100 - 90 A
89 - 80 B
79 - 70 C
69 - 60 D
59 - 50 E
< 50 F

Účast na cvičení je doporučená, případnou neúčast není nutné omlouvat. Klíčová jsou data odevzdání semestrální práce. Semestrální práce musí splňovat zadání a musí být akceptována cvičícími. K získání zápočtu je nutné získat alespoň 25 bodů.

Přednášky

06.10.2016 Úvod do SOA a technologie
13.10.2016 Web Services, Example java file
20.10.2016 Services and Security
27.10.2016 Services Composition
03.11.2016 —-
10.11.2016 Business Process Modeling, BPMN, Big Mac Process
17.11.2016 —-
24.11.2016 Service-Oriented Modeling, SOMF
01.12.2016 Semantic Web Services
08.12.2016 Services, Apps and The API Powered WEB
15.12.2016 Web Sockets
22.12.2016 WEB 3.0, WEB 4.0 and beyond
05.01.2017 to be specified
12.01.2017 exam

Poznámka: plán a pořadí přednášek se může ještě změnit

Cvičení

Cvičení

1 06.10.2016 Úvod - BOZP, HTTP, Glassfish, Java EE, Maven, IDE, GIT
2 13.10.2016 REST, Jersey JAX-RS
3 semestralka, 20.10.2016 Zadání semestrální práce, REST, HTTP Hlavičky, Autentizace
4 27.10.2016 RESTEasy, HATEOAS, Caching
5 03.11.2016 Jersey Client, Web Mashup
6 10.11.2016 SOAP WS
7 17.11.2016 Svatek
8 24.11.2016 Checkpoint 1, SOAP
9 01.12.2016 OAuth, OpenID
10 08.12.2016 JMS, Websockets
11 15.12.2016 Checkpoint 2
12 05.01.2016 Project - consultations, Websockets
13 12.01.2016 Checkpoint 3
courses/a4m36aos/start.txt · Last modified: 2016/12/22 09:09 by xvokrine