Warning
This page is located in archive.

BD6B33DBS (AD7B36DBS, BD0B36DBS) - Databázové systémy (Kombinované studium)

Konzultace pro kombinované studium probíhají 1x za 14 dní.

Fórum na online konzultace: Fórum DB6B33DBS

Cvičení a konzultace

Níže je uveden obsah cvičení a konzultací během semestru

  1. Návrh datového modelu, schválení tématu ( Zadání) SQL I. (17.3.2017, 16:15, KN:E-127)
  2. SQL II (ukázkové dotazy SQL, CRUD, CP1: konzultace odevzdaného modelu (31.3.2017, 16:15, KN:E-127)
  3. Pokrocile databazove techniky Pohledy, uložené procedury, triggery, indexy, transakce (??? 14.4. svatek)
  4. Přípojení k DB serveru: JDBC, JPA 2 - entity a manipulace s jimi, relace mezi entitami, JPQL (28.4.2017, 16:15, KN:E-127)
  5. Konzultace semestrální práce (12.5.2017, 16:15, KN:E-127)
  6. CP2: demonstrace aplikace, zápočet (26.5.2017, 16:15, KN:E-127)

Přednášky

Podmínky k zápočtu

Aby student mohl dostat zápočet, je potřeba, aby vypracoval semestrální práci a odevzdal její části včas během semestru. Semestrální práce se skládá z několika částí. Neodevzdání kterékoliv části se vystavujete neudělení zápočtu. Detaily k semestrální práci stejně tak jako doporučené data odevzdání deadline naleznete v sekci semestralni_prace.

Zkouška

Termíny zkoušky budou společné s denními studenty. Rozsah zkoušené látky bude odpovídat uvedené literatuře a osnovám (v osnovách je látka uvedena i jako dodatečné/skryté slidy).

Ukázkové zadaní zkouškové písemky: pisemka.pdf.

courses/bd6b33dbs/start.txt · Last modified: 2017/02/24 17:19 by komenant