Warning
This page is located in archive.

B0B39PGR - Programování grafiky

Anotace

Studenti se seznámí s architekturou moderních grafických karet a naprogramují jednoduchou interaktivní 3D grafickou aplikaci s využitím rasterizace. Zároveň se naučí základním pojmům a principům používaným v počítačové grafice, jako jsou např. rasterizační zobrazovací řetězec (postup zobrazování scény), souřadnicové systémy a geometrické transformace a filtrování textur. Získají tedy znalosti, které jim usnadní orientaci v oblasti počítačové grafiky a stanou se slušnými základy nezbytnými pro profesionální růst, například při programování grafických karet (GPU) a animací. Cvičení probíhá v počítačové laboratoři. Důraz je kladen na získání praktických zkušeností s konkrétní knihovnou (OpenGL).

Literatura

Odkazy na zdroje on-line najdete v sekci Odkazy a návody. Při studiu upřednostnujte aktualizované materiály (OpenGL 3.3 a vyšší), řada starších knížek a tutoriálů vydaných do roku 2010 je vázaná na staré a v praxi dnes již nepoužíváné verze OpenGL API (krátce o vývoji OpenGL zde). Publikace o teorii počítačové grafiky a o moderním OpenGL API:

 1. [MPG] Žára, J. a kol.: Moderní počítačová grafika, Computer Press, Brno, 2004.
 2. [Gortler] Gortler S.: Foundations of 3D Computer Graphics, The MIT Press, 2012.
 3. [Wolff] Wolf D.: OpenGL 4.0 Shading Language Cookbook, Packt Publishing Ltd., Birmingham, 2011.
 4. [Shreiner] Dave Shreiner, Graham Sellers, John Kessennich, Bill Licea-Kane: OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Versions 4.2 (8th Edition), 2012/2013.
 5. [Angel] Angel, E.: Interactive Computer Graphics, A top-down approach With OpenGL, Addison-Wesley, 1997.
 6. [Shirley] P. Shirley et al.: Fundamentals of Computer Graphics, third revised edition, A K Peters, 2009.
 7. [Linkeová] Linkeová, I.: Základy Počítačového modelování křivek a ploch, skripta ČVUT FS, 2008. (část o křivkách a plochách)
 8. [GLUT] Mark J. Kilgard: The OpenGL Utility Toolkit(GLUT) Programming Interface - API Version 3. Silicon Graphics, Inc., 1996.
 9. [Wright] Richard S. Wright, Nicholas Haemel, Graham Sellers, Benjamin Lipchak. OpenGL SuperBible: Comprehensive Tutorial and Reference (5th Edition), Addison-Wesley Professional, 2010, ISBN: 0-321-71261-7 [BLUE BOOK]

Publikace založené na starší verzi OpenGL 1.2 apod., kterou nepoužíváme:

 1. [REDBOOK] Shreiner, D., Woo, M., Neider, J., Davis, T.: OpenGL Programming Guide. The Official Guide to Learning OpenGL, Version 2.1, 6th ed., Addison-Wesley Professional, Reading, 2008. [RED BOOK]
 2. [REDBOOK_C] Shreiner, D., Woo, M., Neider, J., Davis, T.: OpenGL. Průvodce programátora, Computer Press, Brno, 2006 (český překlad pátého vydání knihy). [RED BOOK]
 3. [Foley] Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J.: Computer Graphigs – Principles and Practice, 2nd ed., Reading, Addison-Wesley, 1990.
 4. [Hudec] Hudec, B., Felkel, P.: Základy počítačové grafiky, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2007.

Požadavky

Základy algoritmizace, programování v jazyce C/C++, lineární algebra. Dodržovat akademická pravidla.

Stránka předmětu v bílé knize

courses/b0b39pgr/start.txt · Last modified: 2016/10/27 02:02 by javurja4