Warning
This page is located in archive.

Rozvrh na FEL Posluchači ALG Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

B4B33ALG -- Algoritmizace

Cíl předmětu

Cílem je schopnost samostatné implementace různých variant základních úloh informatiky. Hlavní témata jsou algoritmy řazení a vyhledávání a jim odpovídající datové struktury. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení.

Nutné prerekvizity - programování

Kurs předpokládá schopnost programování v alespoň jednom z jazyků C/C++/Java. Součástí cvičení jsou programovací úlohy na řešení problematiky ALG. Adept musí ovládat základní datové struktury jako pole, seznam, soubor a musí být schopen manipulovat s daty v těchto strukturách. Naprogramovaná řešení musí být rychlá, proto interpretované jazyky jako např. Python se do ALG nehodí.

Přednášejí

mgb96x120.jpg foto.jpg
Marko
Genyk-Berezovskyj
Daniel Průša

Cvičí

mgb96x120.jpg avatar.jpg avatar.jpg avatar.jpg foto.jpg 3bn.jpg fotowalter150.jpg
Marko
Genyk-Berezovskyj
Ondřej Hubáček Andrej Chu Vladimír Kunc Daniel Průša Petr Švarný Viktor Walter

Asistence

courses/b4b33alg/start.txt · Last modified: 2018/01/05 14:35 by berezovs