Warning
This page is located in archive.

Rozvrh na FEL Posluchači PAL Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum


PAL - pokročilé algoritmy

Cíl předmětu

Cílem předmětu je rozšíření schopnosti samostatné implementace různých variant standardních (základních nebo mírně pokročilých) úloh v několika vybraných aplikačně bohatých partiích informatiky. Důraz je kladen na algoritmický aspekt úloh a efektivitu praktického řešení. Přednášky poskytují nezbytný teoretický rámec.

Přednášejí

mgb96x120.jpg foto.jpg
Marko
Genyk-Berezovskyj
Daniel Průša

Cvičí

mgb96x120.jpg ASCII avatar.jpg
Marko
Genyk-Berezovskyj
Petr Ryšavý Martin Svatoš

Asistence

courses/b4m33pal/start.txt · Last modified: 2018/01/05 14:35 by berezovs