Warning
This page is located in archive.

y36uos -- Úvod do operačních systémů (paralelka Šumperk)

Cílem předmětu je seznámení se základními principy operačních systémů se zaměřením na systémy UNIX a MS Windows. Důraz je kladen hlavně na osvojení práce s operačními systémy Unixového typu a získání tak znalostí pokročilého uživatele. Náplň cvičení tvoří práce s příkazovou řádkou a tvorba skriptů pro automatizované zpracování úloh.

Základní informace

Kontakt:

jirsaj@fel.cvut.cz
Pro komunikaci ve vztahu k výuce vložte do předmětu mailu zkratku předmětu UOS. Např.: UOS - omluva, Y38UOS - problém apod.

courses/y36uos/start.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)