Warning
This page is located in archive.

A7B39WPA -- Webové a podnikové aplikace

Předmět je určen pro studenty se zájmem o návrh a implementaci složitých informačních systémů, kteří mají dobrou znalost programovacího jazyka Java a zkušenosti s návrhem jednoduchých javovských aplikací v rozsahu odpovídajícím osnovám předmětu X36PJV Programování v jazyku Java. Studenti se seznámí s moderními javovskými technologiemi určenými pro implementaci podnikových informačních systémů.

Předmět je sloučen s předmětem B6B33EAR. Informace o předmětu B6B33EAR naleznete na stránce EAR.

courses/a7b39wpa/start.txt · Last modified: 2016/08/22 14:35 by kremep1