Warning
This page is located in archive.

a7b33sui -- Systémy s umělou inteligencí

Přednášejí:
Ing. Kamil Matoušek, Ph.D., Ing. Jiří Kléma, Ph.D., Ing. Jiří Kubalík, Ph.D. a Ing. Petr Křemen

Co Vám nabízíme?

  • získat přehled v současných trendech v oblasti znalostních systémů a umělé inteligence
  • pochopit hlubší souvislosti sémantického webu a přístupů ke zpracování neurčitých informací

Co od Vás očekáváme před zápisem?

  • znalost matematické teorie pravděpodobnosti

Co od Vás očekáváme pro získání zápočtu?

  • účast a aktivitu na cvičeních (max. 2 absence)
  • vypracování tří semestrálních prací. Každá z nich bude hodnocena max. 15 body. Na zápočet může být nárok, pokud vyhověly alespoň dvě ze semestrálních prací. Pozdní odevzdání bude penalizováno ztrátou 3 bodů za týden.

Co od Vás očekáváme ke zkoušce?

  • získání zápočtu
  • schopnost prokázat zvládnutí probrané látky písemnou i ústní formou
  • při zkoušce lze dosáhnout maximálně 100 bodů, body ze semestrálních prací se do hodnocení zkoušky započtou. K absolvování zkoušky je však nutné dosáhnout minimálně 25 bodů z 55 možných přímo u zkoušky.

Kdy a kde?

  • přednáška: pondělí 12:45 v KN:E-128
  • cvičení: pondělí 14:30 KN:E-220
courses/a7b33sui/start.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)