Warning
This page is located in archive.

y33zui -- Základy umělé inteligence

Anotace

Náplní předmětu je seznámení studentů se základními cíli umělé inteligence, jejími klíčovými metodami a příklady nejčastějších praktických aplikací. Předmět poskytne přehled základních technik tvorby obecných inteligentních systémů a představí jejich vybrané konkrétní zástupce. Probrány budou metody prohledávání stavového prostoru, znalosti a jejich reprezentace, automatizované logické uvažování s případnou nejistotou, plánování a rozvrhování, strojové učení, distribuovaná umělá inteligence nebo evoluční algoritmy. V praktické části se studenti seznámí s aplikacemi znalostních, multiagentních či robotických systémů i dolování dat.

Základní informace

Odkazy

Tuto stránku udržuje Petr Buryan.

courses/y33zui/start.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)