Warning
This page is located in archive.

eHealth a telemedicína

Výsledky testu jsou k nalezení v UPLOAD systému. Řešení testu je zde. Opakování testu pro ty, kteří neuspěli je možné na příštím cvičení.

Přednášky

Cvičení

Cvičící

Plán cvičení

č.t. datum náplň prerekvizity1) Maximální počet bodů
1 20. 2. Úvodní cvičení
2 27. 2. Analýza eHealth strategie MZ ČR 3
3 6. 3. Analýza klinických dat z NISu Základy statistiky 5
4 13. 3. DH, RSA, SQLi
5 20. 3. Hesla a SQLi 3
6 27. 3. Zpracování biologických signálů Programování (Matlab/Python) 5
7 3. 4. Predikce glykémie Programování, základní znalost predikce 5
8 15. 5. KlasifikaceProgramování, základní znalost klasifikace 3

Odevzdávání a hodnocení úloh

  • Úlohy budou odevzdány přes UploadSystem.
  • Na UploadSystemu naleznete taktéž hodnocení úloh.
  • Systém má zabudovánu kontrolu plagiátorství!
  • Povinné části jsou jasně uvedeny v zadání každé úlohy.
  • Body lze získat pouze odevzdáním úlohy k danému cvičení v daném termínu

Výsledné hodnocení práce v semestru:

Jméno ÚlohyTestHodnocení
Čumrdová9.45 5 F*
Dudař 4.7 5 F*
Dušek 15.7 4 C
Jirsa 12.356 D
Mařík 17.456 B
Štítová 15 4 C
Zoul 6.75 5 F*

*Výsledná známka z předmětu vznikne jako průměr známky ze semestru a známky ze zkouškového testu. Studenti, kteří ze semestru mají F musí ze zkouškového testu získat známku lepší než E, jinak neprojdou.

Podmínky zápočtu

  • Maximálně 1 absence na cvičení
  • Získání alespoň polovičního počtu bodů z testu, který se bude konat 24.4. Test bude obsahovat témata, která již byla odpřednášena i odcvičena.
  • Nutnost získání alespoň polovičního počtu bodů z povinných částí cvičení.
  • Odevzdání všech úloh (jejich povinných částí)

Odkazy

1)
Jinými slovy: Předpokládáme, že umíte. Pokud neumíte, nastudujte. Pokud nevíte, zeptejte se.
courses/17bieht/start.txt · Last modified: 2017/05/29 13:45 by macasm1