Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A6M33AST: Asistivní technologie a dohledové systémy

(letní semestr akademického roku 2016/2017)

Výuka

Kontakty

Garanti předmětu:

Další přednášející:

Cvičící a vedoucí sem.prací:

Diskuzní fórum: Pro aktuální semestr

Online syndikace:

Přednášky LS 2016 / 2017

Přednášky se konají ve standardním čase 14:30h až 16:00h.

týden datum čas místnost přednášejícítémake stažení
1.22.2.

14:30–16:00

KN:E-128
Olga ŠtěpánkováInformační a komunikační technologie a problémy současné zdravotní a sociální péče. Typy postižení a přehled aktuálních řešení v oblasti asistivních technologií, kompenzačních pomůcek i jiných možností, jak zlepšovat kvalitu života. Telemedicína a její praktické využití.

Přednáška 1

2.1.3.

14:30–16:00

KN:E-128
Zdeněk Míkovec Rozhraní člověk stroj. Bezbariérový přístup k webu a programovým produktům - pravidla tvorby přístupného SW a problematika přístupnosti (accessibility) uživatelských rozhraní pro postižené uživatele. Příklady konkrétních řešení (AEGIS, …).

Přednáška 2A
Přednáška 2B

3.8.3.

14:30–16:00

KN:E-128
Jan Balata Problematika řečových rozhraní. Jejich použitelnost pro uživatele s postižením. Demonstrace práce s řečovým rozhraním.

Přednáška 3-dialog

4.15.3.

14:30–16:00

KN:E-128
Olga ŠtěpánkováTechnologie Internet věcí (IoT) a praktické zkušenosti jejího nadšeného konstruktéra i uživatele.

IoT-historie a příklady použití v domácnosti
IoT-Fibaro jako elegantní řešení
2016-Uživatelé s kognit.deficitem

5.22.3.

14:30–16:00

KN:E-128
Olga Štěpánková Komplexní integrované systémy pro podporu samostatnosti uživatelů s různými omezeními - individualizovaná řešení pro různé životní situace (rehabilitace, dávkování léčiv, služby pro seniory a jejich pečovatele). Počítačem řízené dohledové systémy a související problémy etiky i bezpečnosti. Odevzdání 1. a 2. samostatné úlohy (elektronicky).

Komplexní integrované systémy
Architektura dohledových služeb

6.29.3.

14:30–16:00

T2:A4-304a
Zdeněk Míkovec Zrakové postižení - zrakové vady, optické a optoelektronické pomůcky. Zrakové postižení – speciální SW a multimodální komunikace. Nástroje pro navigaci v interiéru i exteriéru. Integrované systémy pro podporu nevidomých uživatelů. Návštěva ČVUT centra pro nevidomé -Tereza. Vyhodnocení 1. a 2. samostatné úlohy. AST-zrak_postižení
7.5.4.

14:30–16:00

KN:E-128
Olga Štěpánková Sluchové vady, komunikace neslyšících a užitečné pomůcky. Kochleární implantát: princip práce, způsob aplikace a zkušenosti s tímto řešením.

Sluch_postižení 1
Sluch_postižení 2
namět k zamyšleni
Přednáška 2016-3

8.12.4.

14:30–16:00

KN:E-128
Olga ŠtěpánkováRozhraní mozek – počítač (BCI, brain-gate systém): principy a omezení. Další výhledy do budoucnosti, např. principy funkce některých produktů nahrazujících smysly.

2015-BCI
Přednáška 2016-6
Přednáška 2016-7

9.19.4.

14:30–16:00

KN:E-128
Konzultace k 2. samostatné práci (Petr Novák, Jan Balata, ..) domácí práce.

Přednáška 2016-9a
Přednáška 2016-9b

10.26.4.

14:30–16:00

KN:E-128
Konzultace k 2. samostatné práci (Petr Novák, Jan Balata, ..) domácí práce.

Přednáška 2016-10

11.3.5.

14:30–16:00

KN:E-128
Konzultace k 2. samostatné práci (Petr Novák, Jan Balata, ..) domácí práce.

Přednáška 2016-12

12.10.5.

14:30–16:00

KN:E-128
Konzultace k 2. samostatné práci (Petr Novák, Jan Balata, ..) domácí práce.
13.17.5. rektorský den
14.24.5.

14:30–16:00

KN:E-128
Prezentace semestrální práce. Hodnocení a zápočet.

/

Výběr dalších doporučených studijních materiálů

[1] Cook, A. M., Polgar, J. M.: Cook and Hussey's Assistive Technologies: Principles and Practice, 3rd Edition. Mosby (2007).

[2] Murray, D., Aspinall, A.: Getting It: Using Information Technology to Empower People with Communication Difficulties. Kingsley, Jessica Publishers (2006).

[3] Mann, W. C.: Smart Technology for Aging, Disability and Independence: The State of the Science. John Wiley & Sons (2005).

[4] Štěpánková, O., Fejtová, M., Novák, P.: Asistivní technologie, kapitola v knize Mařík, Štěpánková, Lažanský a kol.: Umělá intelligence (5). Academia (2007).

Zajímavé pozvánky

Festival Jeden svět (http://www.jedensvet.cz/2016/) a film Alice cares (Pečovatelka Alice, promítaný ve dnech 9.3. (Světozor 19:30), 10.3. (Městská knihovna 20:00) a 11.3. (Lucerna 21:15)

Pozvánka na seminář věnovaný bilaterálním kochleárním implantacím, na kterém vystoupí velmi zkušení experti ze zahraničí v přiloženém programu programme_csrs_on_bilateral_ci.8.pdf. Seminář proběhne 10.-11.3. 2016 v hotelu Marriott v Praze 1. Účast je bezplatná, ale je nutné se včas předem přihlásit na servicecz@cochlear.com.

courses/a6m33ast/start.txt · Last modified: 2017/03/24 15:19 by stepanko