Warning
This page is located in archive.

Multi-agentní­ systémy (A4M36MAS)

Kurz v aktuálním semestru vyučován v anglické verzi, viz BE4M36MAS.

courses/a4m36mas/start.txt · Last modified: 2016/09/27 21:54 by bosanbra