Warning
This page is located in archive.

X33MIS - Manažerské informační systémy

Cílem předmětu je poskytnout ucelený přehled o zdrojích, významu a tocích informací ve výrobním podniku.

Absolvent se naučí rozumět standardům pro formální popis informačních toků a procesů, které je zpracovávají. V předmětu se věnuje pozornost zásadám tvorby datových modelů na takové úrovni, která bakaláři umožní vést v praxi dialog se specialistou-analytikem, popřípadě si znalosti dále prohloubit. Absolvent porozumí rozdílu mezi pojmy data/informace/znalosti a bude seznámen s aktuálním stavem a prostředky pro jejich efektivní využíváním při řízení moderního podniku.

V závěru se absolvent seznámí s principy a existující softwarovou podporou řízení projektů.

Harmonogram přednášek

 1. Základní typy architektury informačního systému (klient-server, multi-tier, tenký klient), analýza informačních toků Přednáška 1
 2. Základy modelování dat, E-R diagramy, relační model Přednáška 2a Přednáška 2b
 3. Integritní omezení, referenční integrita, normální formyPřednáška 3
 4. Tvorba datového modelu - workshop
 5. Dotazování v relačních databázích, základy jazyka SQL ppt, pdf
 6. Pokročilé dotazy, agregační funkce, vnořené dotazy ppt, pdf
 7. Transakce, jejich serializovatelnost, zamykání, stupně izolovanosti, uváznutí transkací, jejich prevence a řešení ppt, pdf Zotavení z chyb pdf
 8. (Objektově-orientované databáze, objektově-relační mapování, JPA 2) pdf (JPA 2.0 1/3 - modified on 2011-05-30)
 9. Cursor, view, uložené procedury, triggery, indexy, efektivní implementace stromových struktur v databázích pdf (JPA 2.0 3/3)
 10. GIS, prostorové indexační techniky pdf
 11. Datové sklady pdf
 12. High availability, load balancing, replikace dat pdf
 13. Moderní trendy databázových systémů

Harmonogram cvičení

 1. Motivace databází, přehled. Seznámení s programovým vybavením – PostgreSQL, PgAdmin, nabídka témat
 2. Přípojení k DB serveru, JDBC, NetBeans
 3. Datové modelování, konceptuální a logický model
 4. Návrh datového modelu, schválení tématu
 5. SQL I.
 6. SQL II.
 7. SQL, CRUD, CP1: odevzdání modelu
 8. Transakce, indexy
 9. JPA 2
 10. implementace semestrální práce
 11. implementace semestrální práce
 12. implementace semestrální práce
 13. CP2: odevzdání aplikace, zápočet

Podmínky zápočtu

 • max 2 omluvené absence
 • práce maximálně ve skupině po 2
 • včasné odevzdání semestrální práce (max 25 bodů):
  • Model - návrh databáze - CP1
   • minimální rozsah: 6 entitních typů, alespoň 1 vztah M:N
   • konceptuální model, jemu odpovídající logický model, popis referenčních integrit (alespoň 1)
   • odevzdání 7 týden přes CW stránky předmětu ve formátu zprávy (pdf)
   • min. 4 body - max. 8 bodů
  • Aplikace - CP2
   • databáze odpovídající modelu
   • funkční, uživatelsky přívětivé rozhraní k databázi
   • bodové zvýhodnění prací obsahující transakci, složitější SQL dotaz, uloženou proceduru
   • odevzdání 14 týden přes CW stránky předmětu, minimálně 1 den před kontrolou
   • min 9bodů, max. 17 bodů
 • pro získání zápočtu musí být všechny části semestrální práce odevzdány alespoň z 50%
 • ke zkoušce student získává body podle níže uvedeného vzorce, kde je přísně zohledněno pozdní odevzdání jak modelu, tak i vlastní aplikace
 • B = (B1 - P1) + (B2 - P2), -24 < = B < = 25, ke zkoušce si lze odnést i záporné body !
  • P1=5* počet započatých týdnů zpoždění od CP1
  • P2=5* počet započatých týdnů zpoždění od CP2
  • CP1, téma+model, B1= min. 4, max. 8, 7. týden
  • CP2, výsledná aplikace, B2=min. 9, max. 17, 14. týden

Zkouška

 • U zkoušky je možné získat 75 bodů, známky budou udělovány dle klasické 100 bodové stupnice
courses/x33mis/start.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)