Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B4M39AIM - Pokročilé metody interaktivní editace obrazu

Anotace:

Předmět srozumitelným způsobem prezentuje řadu moderních metod interaktivní editace digitálního obrazu a videa. Důraz je kladen především na algoritmy, které vynikají jednoduchostí implementace, ale zároveň mají zajímavý teoretický základ. Umožňuje tak skrze vizuálně atraktivní aplikace proniknout k hlubším teoretickým základům a ty následně aplikovat k řešení podobných problémů v praxi i mimo oblast zpracování obrazu. Budou probrány algoritmy řešící následující praktické úlohy: editace obrazu respektující hrany, komprese vysokého dynamického rozsahu intenzit, zaostření obrazu ve frekvenční oblasti, interaktivní mapování tónů, abstrakce, tvorba hybridních obrazů, editace v gradientní oblasti, bezešvá fúze, digitální fotomontáž, klonování, konverze barevného obrazu na šedotónový, zvýraznění kontextu, interaktivní deformace obrazu zajišťující lokální tuhost, N-bodová registrace obrazu, syntéza textur, interaktivní segmentace, kolorizace černobílých snímků a vybarvování ručních kreseb. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M39AIM

Hodnocení

A 90 a více výborně
B 80 až 89 velmi dobře
C 70 až 79 dobře
D 60 až 69 uspokojivě
E 50 až 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně
Cvičení Body
Implementace 30
Prezentace 15
Zpráva 15

Udělení zápočtu je limitováno ziskem minimálně 30 bodů ze cvičení.

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Zkoušející položí dvě otázky z probraných témat. Za každou otázku je monžné získat maximálně 20 bodů, přičemž k úspěšnému absolvování zkoušky je třeba v součtu nasbírat minimálně 20 bodů.

Předmět je vyučován v souladu s akademickými pravidly Katedry počítačové grafiky a interakce.

Prerekvizity

Předmět nemá závazné prerekvizity, nicméně se opírá o vybraná témata z následujících předmětů bakalářské a magisterské etapy studia: A4B01DMA, A0B01LAG, A4B01MA2, A0B01PSI, A4B33RPZ, A4B33OPT, A4M33PAL, A4M35KO, A4M33GVG

Literatura

1He J., Kim C.-S., Kuo C.-C. J.: Interactive Segmentation Techniques: Algorithms and Performance Evaluation, Springer, 2014.
2Radke R. J.: Computer Vision for Visual Effects, Cambridge University Press, 2012.
3Goshtasby A. A.: Image Registration: Principles, Tools and Methods, Springer, 2012.
4Paris S., Kornprobst P., Tumblin J., Durand F.: Bilateral Filtering: Theory and Applications, Now Publishers, 2009.
5Gonzalez R. C., Woods R. E.: Digital Image Processing (3rd Edition), Prentice Hall, 2008.
6Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine vision (3rd Edition), Thomson Learning, 2007.
7Pratt W.: Digital Image Processing (3rd Edition), John Wiley, 2004.
courses/b4m39aim/start.txt · Last modified: 2016/10/03 11:14 by javurja4