Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

b3b33rob -- Robotika

  • Předmět ROBOTIKA obsahově navazuje na předměty Robotika a Dynamika a řízení robotů
  • Předmět bude poprvé vyučován v zimním semestru školního roku 2018/2019.
  • Obsah tohoto předmětu bude doplněn před započetím výuky.

Kontakt: Vladimír Smutný

courses/b3b33rob/start.txt · Last modified: 2016/08/29 10:10 by smutny