Warning
This page is located in archive.

eHealth a telemedicína

Cvičící

Přehled cvičení

V rámci cvičení se budeme zabývat následujícími tématy:

Odevzdání úloh

  • Úlohy budou odevzdány přes UploadSystem.
  • Systém má zabudovánu kontrolu plagiátorství!
  • Úloha musí být odevzdána nejpozději den před zadáním nové úlohy.

Podmínky cvičení a udělení zápočtu

  • Maximálně 1 absence na cvičení (nepočítají se konzultační hodiny)
  • V rámci cvičení Vám bude zadáno několik samostaných úloh
  • Každá úloha je po odevzdání hodnocena 0 nebo 1 bodem
  • V rámci cvičení budete mít zpracovat semestrální práci, která bude hodnocena 10 body.
  • Ze cvičení tedy můžete získat maximálně 12 bodů
  • Pro splnění podmínek zápočtu je nutné odevzdat všechny úlohy a získat min. polovinu bodů.
  • Počet bodů ze zkouškového testu a počet bodů ze samostatných úloh se sčítají a podle výsledného součtu je udělena známka (body ze cvičení tvoří 1/3 celkového počtu možných bodů)

Průsvitky přednášek

Odkazy

courses/x33bmi/start.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)