Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

xp33ppd -- Praktické problémy data mining

Anotace

Předmět je zaměřen na řešení praktických problémů data mining, zejména transformace, předzpracování a verifikace dat, zvolení vhodného algoritmu data mining, vyhodnocení procesu data mining a interpretace výsledků. Velký důraz je kladen na řešení samostatné úlohy na reálných datech pod dohledem vyučujícího.

Přednášky

Přednáška (přednášející) Obsah Materiály
1) 6.3.2014
(L.Vysloužilová)
DM – úvod, popis a metodika procesu a vizualizace 2D ppd2014-01.pdf
2) 13.3.2014
(L.Vysloužilová)
Vizualizace dat a její využití v DM ppd2014-02.pdf
3) 20.3.2014
(T.Sieger)
Předzpracování dat. Selekce a extrakce příznaků Osnova přednášky (osnova ve zhuštěné textové formě). Doplňkové materiály: předzpracování dat, výběr a extrakce příznaků
4) 3.4.2014
(O.Štěpánková)
Nástroje pro modelování klasifikovaných dat I. (rozhodovací stromy) ppd2014-04-rozhodovaci_stromy.pdf
5) 10.4.2014
(T.Sieger)
Nástroje pro modelování klasifikovaných dat II. (neuronové sítě, SVM) SVM: přednáška a verze k tisku. Ilustrace křížové validace a volby optimálního modelu: přednáška a verze k tisku.
6) 17.4.2014
(O.Štěpánková)
Vyhodnocení a využití modelů 6
7) 24.4.2014
(O.Štěpánková)
Tvorba modelu kombinací více základních modelů 7
8) 29.4.2014
(O.Štěpánková)
Konstrukce asociačních pravidel (s využitím Apriori algoritmu) 8
9) 15.5.2014
(T.Sieger)
Nástroje pro modelování neklasifikovaných dat a jejich využití 9
10) 22.5.2014
(L.Vysloužilová)
Zpracování přirozeného jazyka jako vstupu text_mining.pdf
11) 29.5.2014
(O.Štěpánková)
Zpracování časových řad 11

Literatura

  • Petr Berka: Dobývání znalostí z databází, Academia 2003
  • F.Železný, J.Kléma, O.Štěpánková: Strojové učení v dobývání dat, Mařík et al. (eds) Umělá inteligence (4), Academia 2003
  • M. Kubát: Strojové učení, Mařík et al. (eds) Umělá inteligence (1), Academia 1993
  • Michael Berthold, David J. Hand: Intelligent Data Analysis, Springer 1999, 2003
  • Daniel T. Larose: Discovering Knowledge in Data, Wiley 2005
  • Daniel T. Larose: Data Mining: Methods and Models, Wiley 2006
  • Oded Maimon, Lior Rokach (eds): The Data Mining and Knowledge Discovery Handbook, Springer 2005
courses/xp33ppd/start.txt · Last modified: 2014/05/22 12:55 by novakol