Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ PRO PRAXI

Tento předmět si klade za cíl jasně a srozumitelně diskutovat základní aspekty Softwarového inženýrství v praxi, na reálných projektech, ve skutečném životě.

Naší hlavní snahou je ilustrovat běžný projektový život tak, jak jej posluchač předmětu s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti zažije a bude po zbytek své praxe používat.

V průběhu semestru budou probrány jednotlivé oblasti Softwarového inženýrství (od analýzy, architektury, přes konstrukci, testování, dokumentaci, PM, atd.) – vždy s potřebným teoretickým úvodem, ale současně s velkým důrazem na praxi, praktické zkušenosti a s řadou ukázek a příkladů.

Prohlédnout Sylabus předmětu

INFORMACE PRO POSLUCHAČE

Přednáška se koná v pondělí v 18:00 – 19:30 v místnosti E-126. Cvičení 1 se koná ve středu v 16:15 – 17:45v místnosti E220. Cvičení 2 se koná ve středu v 18:00 – 19:30 v místnosti E220.

Přednáška i všechna cvičení se konají v budově ČVUT FEL na Karlově náměstí.

Semestr:

zimní 2015/2016

Rozsah:

2+2c, Z, Zk

Přednášející:
Cvičící:
Kód předmětu:

A4M33SEP

Uzavření předmětu:

Získaný zápočet a složená zkouška

Požadavky na zápočet:

Vytvoření specifikace menší aplikace nebo změnového řízení pro větší systém (rozsah max do 10 stran), vytvoření nabídky a její prezentace, vyřešení všech úkolů ze cvičení, maximálně 3 absence na cvičeních.

Požadavky na zkoušku:

Písemný test (cca 60 minut) a ústní zkouška (cca 15 až 30 minut). Hodnoceni podle platné klasifikační stupnice ČVUT. Ústní zkouška se bude konat v sídle Profinit na adrese Tychonova 2, Praha 6 – Hradčany.

courses/a4m33sep/start.txt · Last modified: 2016/09/30 13:02 by cajthvac