Warning
This page is located in archive.

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ PRO PRAXI

Tento předmět si klade za cíl jasně a srozumitelně diskutovat základní aspekty Softwarového inženýrství v praxi, na reálných projektech, ve skutečném životě.

Naší hlavní snahou je ilustrovat běžný projektový život tak, jak jej posluchač předmětu s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti zažije a bude po zbytek své praxe používat.

V průběhu semestru budou probrány jednotlivé oblasti Softwarového inženýrství (od analýzy, architektury, přes konstrukci, testování, dokumentaci, PM, atd.) – vždy s potřebným teoretickým úvodem, ale současně s velkým důrazem na praxi, praktické zkušenosti a s řadou ukázek a příkladů.

Prohlédnout Sylabus předmětu

INFORMACE PRO POSLUCHAČE

Přednáška se koná v pondělí v 18:00 – 19:30 v místnosti E-126. Cvičení 1 se koná ve středu v 16:15 – 17:45v místnosti E220. Cvičení 2 se koná ve středu v 18:00 – 19:30 v místnosti E220.

Přednáška i všechna cvičení se konají v budově ČVUT FEL na Karlově náměstí.

Semestr:

zimní 2015/2016

Rozsah:

2+2c, Z, Zk

Přednášející:
Cvičící:
Kód předmětu:

A4M33SEP

Uzavření předmětu:

Získaný zápočet a složená zkouška

Požadavky na zápočet:

Vytvoření specifikace menší aplikace nebo změnového řízení pro větší systém (rozsah max do 10 stran), vytvoření nabídky a její prezentace, vyřešení všech úkolů ze cvičení, maximálně 3 absence na cvičeních.

Požadavky na zkoušku:

Písemný test (cca 60 minut) a ústní zkouška (cca 15 až 30 minut). Hodnoceni podle platné klasifikační stupnice ČVUT. Ústní zkouška se bude konat v sídle Profinit na adrese Tychonova 2, Praha 6 – Hradčany.

courses/a4m33sep/start.txt · Last modified: 2016/09/30 13:02 by cajthvac