Warning
This page is located in archive.

a4b17eam -- Elektřina a magnetismus

Na této stránce jsou uvedeny informace pro studenty předmětu Elektřina a magnetismus. Uvedeny jsou zejména tyto informace: průběh zkoušky a základní otázky ke zkoušce, látka probíraná na příští přednášce.

Všešobecné informace pro akademický rok 2016/2017

  1. Cvičení i přednášky se konají dle rozvrhu, a to ve všech výukových týdnech semestru. Účast na cvičeních je povinná.
  2. Činnost studentů během cvičení je na závěr semestru ohodnocena 0-3 body.
  3. Podmínkou získání zápočtu je absolvování alespoň 10 cvičení a úspěšné a včasné vyřešení alespoň 6ti úloh v systemu AMOS.
  4. Konzultace k předmětu se konají vždy v pondělí od 15.30 v místnosti 533 (FEL Dejvice). Další termíny je možno domluvit s přednášejícím nebo cvičícím.

Požadavky ke zkoušce / zápočtu

Naleznete na následujících odkazech: průběh zkoušky, Otázky k teoretické části zkoušky

Doporučená literatura

courses/a4b17eam/start.txt · Last modified: 2016/09/29 09:43 by skvor