Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

b4b33rph -- Řešení problémů a hry

Předmět prvního semestru bakalářského programu Otevřená informatika.

(prednasky | cviceni | literatura)

Nový předmět od šk. roku 2016/2017. Založen na stávajícím a4b99rph. Přednášky budou rozšířeny o podrobnější výklad základů objektového programování. Programovacím jazykem bude Python.

Přednášející: Tomáš Svoboda, Petr Pošík

Cvičící: Tomáš Svoboda, Petr Pošík, Milan Šulc, Jan Mrkos, Robert Pěnička, Jitka Novotná, Martin Pecka

Úlohy, hodnocení předmětu

Každý student bude pracovat na třech individuální úlohách (celkem max. 89 bodů) a jedné týmové úloze (max 10 bodů). Ve cvičeních budou pravidelně malé testíky za 0-2 body (celkem max 11 bodů). Není nastaven maximální počet absencí na cvičení. Na druhou stranu očekáváme, že diskuse a konzultace budou probíhat především v rámci standardních cvičení. Velmi pokročilí programátoři si mohou domluvit individuální program se svým cvičícím.

Díky případným bodům za aktivitu na cvičení či za vyřešení týmové úlohy lze získat více než 100 bodů. Extra body lze získat za aktivní diskuse, hlášení chyb na webové stránce, extra výkon na úlohách a pod. Počty bodů pro jednotlivé známky:

A B C D E F
100-90 89-75 74-60 59-45 44-30 29-0
  • U každé úlohy je potřeba získat minimální předepsaný počet bodů. Je tedy nutné odevzdat všechny individuální úlohy alespoň na úrovni splnění formální/minimální funkcionality. Splnění všech tří úloh na minimální akceptovatelné úrovni odpovídá stupni E.
  • Minimální celkový počet bodů z krátkých programovacích testíků pro lepší známku než E je 2. Jinak řečeno, student, který získá v součtu z programovacích testů méně než dva body, získá přinejlepším známku E bez ohledu na celkový součet bodů ze cvičení.
courses/b4b33rph/start.txt · Last modified: 2017/10/18 12:46 by xposik