Warning
This page is located in archive.

B0B36DBS, A7B36DBS -- Databázové systémy

Harmonogram přednášek

21.02.2017 1. Martin Svoboda Modelování pdf 11.04.2017 8. Antonín Komenda JPA I pdf
28.02.2017 2. Martin Svoboda Relační model pdf 18.04.2017 9. Antonín Komenda JPA II pdf
07.03.2017 3. Martin Svoboda Funkční závislosti pdf 25.04.2017 10. Antonín Komenda JPA III pdf
14.03.2017 4. Antonín Komenda SQL I pdf 02.05.2017
21.03.2017 5. Antonín Komenda SQL II pdf 09.05.2017 11. Martin Svoboda Transakce pdf
28.03.2017 6. Antonín Komenda SQL III pdf 16.05.2017 12. Martin Svoboda Relační algebra pdf
04.04.2017 7. Antonín Komenda Indexy pdf 23.05.2017 13. Martin Svoboda Nové trendy pdf

Přednášející:

Harmonogram cvičení

út. čt.
21. 2. 23. 2. 1. Konceptuální modelování I pdf
28. 2. 2. 3. 2. Konceptuální modelování II
7. 3. 9. 3. 3. Relační model pdf pátek 10. 3. schválení tématu
14. 3. 16. 3. 4. SQL I - DDL pdf
21. 3. 23. 3. 5. SQL II - DML pdf
28. 3. 30. 3. 6. SQL III - DML pátek 31. 3. odevzdání CP1
4. 4. 6. 4. 7. Hodnocení CP1
11. 4. 13. 4. 8. SQL IV - pohledy, funkce, indexy, triggery, … pdf
18. 4. 20. 4. 9. JDBC, JPA
25. 4. 27. 4. 10. Funkční závislosti I pdf
9. 5. 4. 5. 11. Funkční závislosti II
16. 5. 18. 5. 12. Relační algebra pdf pátek 19. 5. odevzdání CP2
23. 5. 25. 5. 13. Hodnocení CP2

Cvičící:

Podmínky zápočtu

 • max 2 omluvené absence
 • práce maximálně ve skupině po 2
 • včasné odevzdání semestrální práce (max 35 bodů):
  • Model - návrh databáze - CP1 (min. 5 body - max. 10 bodů)
   • minimální rozsah: 6 entitních typů, alespoň 1 vztah M:N
   • konceptuální model, jemu odpovídající logický model, popis referenčních integrit (alespoň 1)
   • odevzdání 6. týden do 31. 3. (nejpozději ale 8. týden 14. 4., poté již odevzdání není možné) přes BRUTE upload na CW stránkách předmětu (PDF obsahující obrázek ER diagramu a odpovídající SQL dotaz na vytvoření databáze)
  • Aplikace - CP2 (min 10 bodů, max. 20 bodů)
   • databáze odpovídající modelu + min. 2 z následujících vlastností (á 4 body, max 8 bodů)
   • uživatelské rozhraní desktopová aplikace (max 5 bodů)
    • GUI ve Swingu a pod.
    • vhodně demonstrovat komplexní zpracování (CRUD) vybrané N:M vazby
    • transakční zpracování, volba vhodných stupňů izolovanosti transakcí
   • klient demo - SQL (max 7 bodů)
    • maximálně jednoduchý klient na generování provozních dat
    • výstupní sestavy obsahující agregovaná data
    • demonstrace anomálií při různých stupních izolovanosti (anomálie vynuťte vhodnými prostředky)
   • odevzdání 12. týden do 19. 5. (nejpozději ale 2. 6., poté již odevzdání není možné) přes ( BRUTE ), minimálně 1 den před kontrolou
  • TEST použití pokročilých technik (nepovinné, max 5 bodů), např.
   • netriviální optimalizace dotazu (EXPLAIN, atp)
   • netriviální použití uložené procedury
   • netriviální dotaz
 • pro získání zápočtu musí být části CP1, CP2 semestrální práce odevzdány alespoň z 50% bez penalizace
 • ke zkoušce student získává body podle níže uvedeného vzorce, kde je přísně zohledněno pozdní odevzdání jak modelu, tak i vlastní aplikace
 • B = (B1 - P1) + (B2 - P2) + B3, -15 < = B < = 35, ke zkoušce si lze odnést i záporné body !
  • P1=5* počet započatých týdnů zpoždění od CP1
  • P2=5* počet započatých týdnů zpoždění od CP2
  • CP1, téma+model, B1= min. 5, max. 10
  • CP2, výsledná aplikace, B2=min. 10, max. 20
  • TEST, nepovinné rozšíření úlohy z CP2, B3= min. 0, max. 10,

Zkouška

 • U zkoušky je možné získat 65 bodů (minimálně je požadováno 33 bodů), známky budou udělovány dle klasické 100 bodové stupnice
 • Ukázkové zadaní zkouškové písemky: pisemka.pdf.
courses/db/start.txt · Last modified: 2017/05/18 16:43 by svobom25