Warning
This page is located in archive.

x35sim -- Simulace a modelování­

Anotace

Techniky modelování obecně a v biomedicínském inženýrství. Typy modelů, modely spojitého a diskrétního času, modely lineární a nelineární se soustředěnými parametry. Formalizace a vytvoření modelu, identifikace a verifikace modelu, možnosti použití fuzzy modelů. Elektroakustické a elektromechanické analogie a modely. Modely jednotlivých systémů a soustav v biologii a medicíně, např. modely buněčných a fyziologických regulací. Aplikace modelů při tvorbě umělých orgánů.

Základní informace

Odkazy

courses/x35sim/start.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)