Warning
This page is located in archive.

a4b33si -- Softwarové inženýrství

Anotace

Cílem predmetu je poskytnout studentum základní orientaci v procesu vývoje software, tak aby mohli efektivne pusobit jako clenové vývojových týmu. Studenti se seznámí se základními technikami designu a návrhu software, softwarovými nástroji pro podporu vývoje a se vybranými postupy rízení projektu a rizika.

Obecné informace

Požadavky

Hodnocení

Maximální počet bodů, které lze v předmětu získat, je 100.

50 bodů je možné získat ve cvičeních a dalších 50 bodů je možné získat za zkoušku.

Podmínkou pro obdržení zápočtu je získání alespoň 50% z maximálního počtu bodů, tj. 25 bodů. Podmínkou pro splnění zkoušky je získání alespoň 50% z maximálního počtu bodů, tj. 25 bodů. Podmínkou pro splnění předmětu je získání zápočtu a splnění zkoušky.

Cvičení Zkouška Předmět
50 50 100 maxima
25 25 50 minima pro splnění předmětu
Body Známka ECTS Hodnocení
100 - 90 A výborně
89 - 80 B velmi dobře
79 - 70 C dobře
69 - 60 D uspokojivě
59 - 50 E dostatečně
49 a méně F nedostatečně

Přednášky

 1. Principy a praxe softwarového inženýrství (Přednáškové materiály)
 2. Principy a praxe softwarového inženýrství (Přednáškové materiály)
 3. Principy a praxe softwarového inženýrství (Přednáškové materiály)
 4. Principy a praxe softwarového inženýrství (Přednáškové materiály)
 5. Objektové modelování (Přednáškové materiály)
 6. Objektové modelování (Přednáškové materiály)
 7. Objektové modelování (Přednáškové materiály)
 8. Objektové modelování (Přednáškové materiály)
 9. Objektové modelování (Přednáškové materiály)
 10. Objektové modelování (Přednáškové materiály)
 11. Testování software (Přednáškové materiály)
 12. Testování software (Přednáškové materiály)
 13. Testování software (Přednáškové materiály)

Cvičení

Bližší informace o cvičení najdete zde

Zkouška

 • termíny:
  • 4.1.2010 10:30
  • 18.1.2010 10:30
  • 1.2.2010 10:30
 • forma: písemný test
 • doba trvání testu: 1h
 • ústní část: není (je možné zařídit speciálně na vyžádání, s vážným odůvodněním)
 • písemný test:
  • 10 otázek po 5 bodech (max 50bodů)
  • odpovědi na otázky budou “volný text” + diagramy, apod.
  • 3 otázky z okruhu 1.-4. přednášky (Principy a praxe softwarového inženýrství)
  • 5 otázek z ohruhu 5.-10. přednášky (Objektové modelování)
  • 2 otázky z okruhu 11.-13. přednášky (Testování software)
  • rozsah a obsah dle odpřednášené látky

Linky

Literatura

 • Hans van Vliet: Software Engineering Principles and Practice, 3rd ed., Wiley 2008
 • Stellmann, Greene: Applied Software Project Management, O'Reilly 2005
 • Kerzner: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Wiley 2003
 • Roger S. Pressman: Software Engineering: A Practitioner's Approach, 6th edition. McGraw-Hill, 2004. ISBN 0-07-301933-X (P/N 0-07-285318-2)
 • Jim McCarthy: Softwarové projekty. Jak dostat kvalitní softwarový produkt včas. Computer Press, Praha 1999. ISBN 80-7226-194-0
 • Ian Sommerville: Software Engineering,8th Edition. Addison Wesley 2006, ISBN: 978-0321313799
courses/a4b33si/start.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)