Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B0B36PRP - Procedurální programování

Učitelé

Konzultační hodiny E-mail Místnost Poznámka
Jan Faigl Po domluvě emailem faiglj@fel.cvut.cz KN:E-333a Přednášející
Daniel Fišer Po domluvě emailem fiserdan@fel.cvut.cz KN:E-322
Martin Mudroch Po domluvě emailem mudromar@fel.cvut.cz T2:B2-631
Ladislav Serédi Po domluvě emailem seredlad@fel.cvut.cz KN:E-431
Petr Váňa Po domluvě emailem vanapet1@fel.cvut.cz KN:E-302
Rudolf Szadkowski Po domluvě emailem szadkrud@fel.cvut.cz KN:E-302
Tomáš Vintr Po domluvě emailem vintrtom@fel.cvut.cz KN:E-302
courses/b0b36prp/start.txt · Last modified: 2017/12/18 16:49 by szadkrud