Warning
This page is located in archive.

a0b01ma1 -- Základy matematické analýzy

Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné. První část je věnována limitě a spojitosti funkce, derivaci funkce, jejímu geometrickému významu a vlastnostem, zkoumání půběhu funkce. Další část seznamuje s pojmem primitivní funkce a ukazuje některé metody jejího hledání, zejména pro racionální funkce. Následuje určitý integrál, jeho výpočet a aplikace, zobecnění na nevlastní integrál. Závěrečná část je věnována využití určitého integrálu pro Laplaceovu transformaci.

Pracoviště: Zikova 4, Praha 6 (2. patro, místnost č. 5/B2-325)

Telefon: 2 2435 3589 - pracovna, 2 2435 3438 - sekretariát katedry

E-mail: sobotik_zavinac_fel.cvut.cz

courses/a0b01ma1/start.txt · Last modified: 2016/08/11 16:40 by cajthvac