Warning
This page is located in archive.

a0b33bmi -- Úvod do biomedicínského inženýrství a informatiky

Cvičící

Přehled cvičení

 • V rámci cvičení budete zpracovávat 6 samostaných úloh.
 • Každá úloha se řeší po dvě cvičení.
č.t. datum náplň materiály termín odevzdání
1 6.10. Úvodní cvičení
2 13.10. Zpracování dat ze systému SenseWear pro monitoraci energetického výdeje. 1. úloha, Data pro 1. úlohu 26.10.
3 20.10. Konzultace k 1. úloze
4 27.10. Zpracování EKG (elektrokardiogramu). 2. úloha, Data pro 2. úlohu 9.11.
5 3.11. Konzultace k 2. úloze
6 10.11. Zpracování EEG (elektroencefalogramu). 3. úloha, Data pro 3. úlohu 23.11.
7 17.11. Svátek
8 24.11. Zpracování fetalního srdečního rytmu z KTG (kardiotokogramu). 4. úloha, Data pro 4. úlohu 7.12.
9 1.12. Konzultace k 4. úloze
10 8.12. Umělá inteligence v BMI. 5. úloha, Data pro 5. úlohu 21.12.
11 15.12. Konzultace k 5. úloze
12 22.12. Rozhodovací stromy. 6. úloha, Data pro 6. úlohu 9.1.
13 29.12. Zimní prázdniny
14 5.1. Konzultace 6. úlohy
15 12.1. Zápočet

Odevzdání úloh

 • Úlohy budou odevzdány přes UploadSystem.
 • Systém má zabudovánu kontrolu plagiátorství!
 • Úloha musí být odevzdána nejpozději do 23:59 den před zadáním nové úlohy.

Podmínky cvičení a udělení zápočtu

 • Maximálně 1 absence na cvičení (nepočítají se konzultační hodiny)
 • V rámci cvičení Vám bude zadáno celkem 6 samostaných úloh
 • Každá úloha je po odevzdání hodnocena 0 až 4 body (0 - nedostatečně, 1 - dostatečně, 2 - dobře, 3 - chvalitebně, 4 - výborně)
 • Ze cvičení tedy můžete získat maximálně 24 bodů
 • Pro splnění podmínek zápočtu je nutné odevzdat všechny úlohy a získat min. 12 bodů
 • V zápočtovém týdnu je bodovaný test (48 bodů), ze kterého je nutné získat min. polovinu bodů
 • Počet bodů z testu a počet bodů ze samostatných úloh se sčítají a podle výsledného součtu je udělena známka

Průsvitky přednášek

Odkazy

courses/a0b33bmi/start.txt · Last modified: 2015/12/15 21:16 by hrachmat